Albert Balcells

Doctor per la Universitat de Barcelona i professor d'história contemporánia de la Universitat Autónoma de Barcelona desde l'any 1969. Autor de El sindicalisme a Barcelona 1976-1923, El problema agrari a Catalunya: la qüestió rabassaire 1890-1936 , tesi doctoral amb la qual va rebre el premi Nova Terra de 1967; Crisis económica y agitación social en Cataluña de 1930 a 1936; Idean de Rafael Campalans;  El arraigo del anarquismo en Cataluña; Trabajo industrial y organización obrera en Cataluña, 1900-1936; Cataluña contemporánea, en dos volums. Director de la Historia deis Paisos Catalans (1980) ¡ redactor de bona part del tercer volum d'aquesta obra. Autor, amb Emili Giralti i Josep Termes, del I libre Els moviments socials a Catalunya, País Valencia i les Illes. Cronología, 1800-1939, i col·laborador en la realització de la Bibliografía deis moviments socials a Catalunya, País Valencia i les Illes (1972). 

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept