Xavier Berenguer

Xavier Berenguer (Barcelona, 1947) és doctor enginyer industrial per la Universitat Politécnica de Catalunya. Durant nou anys fou professor d'aquesta mateixa Universitat, havent visitat com a tal les Universitats de California a Riverside i a Berkeley. Fou cofundador de la editorial Icaria i de les revistes «Novática» (informàtica) i «Qüestió» (recerca en matemàtica aplicada). Ha publicat diversos assaigs de recerca en Tarea de les matemátiques aplicades a la informática. És també autor de diversos treballs sobre la transcendencia social i humana deis ordinadors, i col·labora regularment en aquest sentit als diaris «La Vanguardia» i «El País». En l'àmbit literari, ha publicat el llibre Relatos del asombro. Director d'una empresa de producció d'imatges per mitjà d'ordinador.

Publications and videos

Related content

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept