Robert Castel

Robert Castel

Sociòleg i director d’estudis a l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París. Es va formar alhora a l'escola de Pierre Bordieu i de Michel Foucault. Als anys seixanta va treballar amb Pierre Bordieu i, més tard, es va interessar per temes relacionats amb la psiquiatria i la psicoanàlisi, i es va aproximar a Michel Foucault. Des dels anys noranta la seva obra s'ha centrat sobretot en «la nova qüestió social», fent l’anàlisi de les intervencions socials, la protecció social i la transformació de les polítiques socials i laborals. Les seves recerques analitzen els processos de constitució de la societat salarial, després del seu enderroc a partir de mitjans anys setanta, i aclareixen les conseqüències d'aquestes dinàmiques sobre la integració social i l’estatus de l'individu contemporani. 

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept