Joaquim Corominas

Joaquim Corominas (Barcelona, 1940) és doctor enginyer industrial, especialitat elèctrica i MSEE per la Universitat de Berkeley a California. Ha compaginat el treball a la indústria amb l'ensenyament a la Universitat des del 1964 fins al 1978, havent treballat en empreses d'automàtica, informàtica i electrònica a Catalunya, California i Massachussets. Professor de la UPC, on ha ensenyat control automàtic, informàtica, energia i tecnologia. Professor al Departament de Geografia de la UAB i un deis socis fundadors d'ECOTÈCNIA S. Coop. Catalana per a l'Autonomia Tecnològica. 

Publications and videos

Related content

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept