Pere Escorsa Castells

Pere Escorsa Castells és catedràtic d'Economia del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC, adscrit a la ETSEI, Terrassa. Professor convidat d'lnnovació Tecnològica a ESADE. Membre de la Comissió de Pares Tecnològics del programa SPRINT de la CEE. Expert de l'Organització de les Nacions Unides pel Desenvolupament Industrial (UNIDO). Assessor del FINTEC de Caracas, Venezuela. 

Publications and videos

Related content

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept