Ana  Pociello

Ana Pociello

Graduada en el grau (FPGS) integració social i actualment està cursant 3r d'Educació Social en la Universitat de Barcelona. Ha treballat com a integradora social en una escola de diversitat funcional i també ha realitzat diferents projectes. En primer lloc, ha fet diferents projectes dirigits a persones immigrants en situació de sensellarisme, ensenyaven la llengua catalana per tal d'aconseguir la seva integració. I també, ha dut a terme el projecte Menja Llibres que és un projecte que busca que els nens els agradi llegir a les etapes inicials d'aprenentatge.

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept