Iolanda Guevara

Iolanda Guevara

Iolanda Guevara Casanova, llicenciada en matemàtiques per la Facultat de matemàtiques de la UB i catedràtica de matemàtiques de l’INS Badalona VII de Badalona, amb més de trenta anys d’experiència docent. Actualment treballa com a tècnica docent al Servei d’Ordenació Curricular de l’ESO i Batxillerat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. També és professora associada del Departament de didàctica de les matemàtiques i les ciències experimentals de la UAB per impartir docència en Màster de formació del professorat d’ESO i BTX de l’especialitat de matemàtiques.

Doctora en didàctica de les matemàtiques per la UB, amb la tesi: L’ús de contextos històrics a l’aula de matemàtiques de secundària: El cas concret de la visualització en la connexió geometria-àlgebra. Els seus camps d’estudi i d’investigació són la Història de les matemàtiques i la Didàctica de les matemàtiques.

Coordina el Tallers d’Anemx+matemàtiquesd’ABEAM (Associació de Barcelona per a l’estudi i aprenentatge de les matemàtiques), adreçats a alumnes de 4t d’ESO i el projecte Bojos per les matemàtiques adreçat a alumnes de 1r de batxillerat. És adjunta a la vicepresidència de la junta de la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques). És codirectora de la revista SUMAde la FESPM (Federación española de sociedades de profesores de matemáticas), membre de la SCHCT (Societat catalana de la història de la ciència i la tècnica) i de la ACG (Associació catalana de GeoGebra).

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept