Pilar Lleonart

Pilar Lleonart

Llicenciada en Ciències de l'educació  per la UB, màster en Psicologia Comunitària per la UB i màster en Direcció de Polítiques Públiques Locals per l'UPF.

Llarga experiència en el treball social i educatiu, en el camp dels Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència  (EAIA´s), dels Serveis Socials, com a tècnica d'educació d'un districte, com a cap de Servei de Promoció Educativa de l'Institut Municipal d'Educació (IMEB), fins a  l'actualitat, que dirigeix el programa Barcelona Ciutat Educadora de l'IMEB.

Durant un temps ha combinat el treball a l'Ajuntament amb la docència a la Universitat  com a professora associada (UB d'educació Social) i amb la docència a la Diputació de Barcelona en l' àmbit d'acció social.

L'apassiona l'educació per la potència i força transformadora que té i per les possibilitats que brinda de promoció educativa i social a les persones. Creu fermament en que cal posar els esforços en polítiques educatives d'equitat, que ofereixin oportunitats a tothom, al llarg de la vida i que siguin de qualitat. 

Li agrada mirar l'educació amb perspectiva àmplia, des d'una mirada comunitària que connecti  diferents nodes provocant  sinèrgies transformadores: inclusives, que generin benestar i empoderament. Insisteix en la necessitat d'avaluar tot allò que fem en educació per a poder treballar en base a evidències i des del rigor. Posa en valor l'educació en el lleure de base comunitària com a element clau en la formació i desenvolupament dels infants i dels i les joves, com a ciutadans crítics i coresponsables.

En definitiva,  per a ella l'educació és un bé comú que cal preservar, cuidar i situar-lo en el centre de les polítiques públiques.

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept