Artur Parcerisa

Artur Parcerisa

Llicenciat en Psicologia i doctor en Ciències de l’Educació. Recentment jubilat, ha estat professor titular del Departament de Didàctica i Organització Educativa (Facultat de d'Educació) de la Universitat de Barcelona, impartint docència en el grau d’Educació social des dels seus inicis; membre del Grup de Recerca consolidat EMA (Entorns i materials per a l’aprenentatge) i coordinador del TRANS.EDU (Grup transversal d'innovació docent sobre Aprenentatge Autònom). 

Va ser vicepresident de la Divisió de Ciències de l'Educació, director de departament i Vicerector de Política Docent de la Universitat de Barcelona. També va ser membre del comitè de direcció de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, president del comitè científic del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) i membre de la comissió d'avaluació de la docència universitària d'AQU Catalunya. És membre del consell de direcció de les revistes Guix, elements d’acció educativa, Aula de innovación educativa i Aula de Secundaria i va ser codirector de la col·lecció Acción comunitària de l’editorial Graó. És codirector de l’Anuari Educació 360 de la Fundació Jaume Bofill.

Les seves línies prioritàries de recerca i docència ha estat l’educació social, els entorns i recursos didàctics i l’educació superior. Al voltant d’aquestes línies ha participat en diversos projectes de recerca i ha impartit formació inicial i continuada i assessoraments a Catalunya, a la resta de l’Estat espanyol i a Llatinoamèrica. 

Algunes dels llibres que ha publicat són: Materiales y recursos didácticos en contextos comunitario; La acción socioeducativa en medio abierto; Camí escolar, espai amic. Construcció d’un projecte educatiu participatiu; La acción comunitària: 10 ideas clave; La educación social: una mirada didàctica.

 

Publications and videos

Related content

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept