Cristina Pujol

Cristina Pujol

Maria Cristina Pujol i Matas, mestra i psicopedagoga, ha estat inspectora d’educació, professora associada de la Universitat Internacional de Catalunya, assessora tècnica del Departament d’Ensenyament i coordinadora de projectes internacionals. Ha publicat articles, ha impartit conferències i ha fet assessoraments a centres i professorat en temes d’avaluació de centres i alumnat i l’adquisició de competències, tant a Catalunya com a diversos països europeus i llatinoamericans. Autora de L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016.

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept