Xavier Serra

Xavier Serra

Docent de l’àmbit cientificotecnològic (Llicenciatura en Ciències Químiques per la UB) i amb experiència en direcció i coordinació pedagògica (Màster en Planificació i Gestió de l’Educació per la UAB) a l’Escola Pia de Granollers. Ha format part de l’equip que ha dissenyat i planificat el projecte SUMMEM, que comporta la transformació en xarxa d’institucions educactives cap a un nou model de gestió, aprenentatge i convivència.

Ha participat en  Seminaris de Coordinació Pedagògica entre centres públics i concertats on ha col·laborat en el projecte “Mirades de l’alumnat” per dissenyar plans de millora de centres a partir del diagnòstic fet pels alumnes. Treballa activament per fer possibles aules codocència on interactuin equips de tutors/ores interdisciplinaris generant escenaris d’aprenentatge col·laboratius i globalitzats.

Afirma que “l’Educació Secundària és un espai privilegiat per generar oportunitats d’aprenentatge per a la vida i per a totthom”.

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept