t3b-publication.jpg

The Political Transnationalism of Immigrant Associations in Barcelona

Aquesta tesi escrita en llengua anglesa vol respondre a dues preguntes fonamentals en l'àrea de recerca de la migració transnacional: 1) s'impliquen els immigrants en el transnacionalisme polític, i 2) quins són els factors determinants del seu activisme polític transnacional. Per tal de donar resposta a la primera qüestió, l'autora compara el nivell d'activisme polític transnacional d'una mostra d'associacions de diferent origen immigrant a Barcelona. Per contestar a la segona qüestió, centra l'atenció en possibles factors determinants a dos nivells, meso i macro. La tesi demostra que l'activisme polític transnacional no està generalitzat entre totes les associacions d'immigrants de Barcelona; que presenta un nivell relativament baix de regularitat, i que generalment es desenvolupa a nivell nacional. També fa palesa la necessitat d'examinar l'efecte del context de sortida i, més concretament, l'impacte que té l'estructura d'oportunitats polítiques del país d'origen en el transnacionalisme polític de les associacions d'immigrants. Altres determinants a nivell meso, com les xarxes socials o les fonts de finançament, semblen explicar la variació en l'activisme polític transnacional de les associacions d'immigrants.

  • Pages 236
  • Date 10/02/2008

Aquesta tesi escrita en llengua anglesa vol respondre a dues preguntes fonamentals en l'àrea de recerca de la migració transnacional: 1) s'impliquen els immigrants en el transnacionalisme polític, i 2) quins són els factors determinants del seu activisme polític transnacional. Per tal de donar resposta a la primera qüestió, l'autora compara el nivell d'activisme polític transnacional d'una mostra d'associacions de diferent origen immigrant a Barcelona. Per contestar a la segona qüestió, centra l'atenció en possibles factors determinants a dos nivells, meso i macro. La tesi demostra que l'activisme polític transnacional no està generalitzat entre totes les associacions d'immigrants de Barcelona; que presenta un nivell relativament baix de regularitat, i que generalment es desenvolupa a nivell nacional. També fa palesa la necessitat d'examinar l'efecte del context de sortida i, més concretament, l'impacte que té l'estructura d'oportunitats polítiques del país d'origen en el transnacionalisme polític de les associacions d'immigrants. Altres determinants a nivell meso, com les xarxes socials o les fonts de finançament, semblen explicar la variació en l'activisme polític transnacional de les associacions d'immigrants.

Authors

Team involved

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept