Charles leadbeater - The Problem Solvers: ensenyar a resoldre problemes (resum)

  • Date 30/09/2016

Resum del Debat d’Educació  amb Charles Leadbeater , autoritat mundial en innovació, creativitat i aprenentatges. Ens preguntem quines són les tendències educatives d’èxit i explorem l’aprenentatge basat en problemes i l’anomenat aprenentatge dinàmic. 

SINTESI D'IDEES

La funció de l'educació ha de ser aconseguir l'èxit en la vida, entenent l'èxit en el sentit més ampli. Però vivim en un moment de futur incert en què les tendències anteriors es barregen amb noves tendències influïdes per una alta tecnologia. Això significa viure constantment en un remolí (Leadbeater parla de màquina de rentar) del qual emergeixen «coses» noves que les persones han d'anar creant. Els infants i joves han d'estar preparats per a afrontar aquesta situació i treure'n partit encarant el futur amb possibilitats infinites.

En molts casos, es continua oferint una educació que forma les persones per a una societat industrial, amb uns coneixements estandarditzats per a feines mecàniques. Aquest tipus d'educació no aporta les habilitats per a adaptar-se a les situacions canviants marcades per una alta tecnologia que pot substituir les persones en moltes accions amb robots i algoritmes.

Ensenyem a ser robots dolents quan el que cal és formar persones més humanes que puguin fer el que els robots no poden fer: ser empàtics, col•laboratius, creatius, capaços de crear metàfores i de prendre iniciatives.

El centre de gravetat passa de seguir instruccions a resoldre problemes.

I com s'aprèn a resoldre problemes complexos?

1-Coneixements. Sí que calen els coneixements, però han de ser útils i extrapolables. No es tracta només de donar coneixements perquè s'interioritzin; hem d'ensenyar a debatre i a desafiar el coneixement, no a pair-lo.

2-Agents. Els alumnes busquen a l'escola ser agents implicats. No volen ser passius. Han de fer, provar amb la pràctica i aprendre de les accions, dels errors, de la crítica, del retorn.

3-Personal. L'educació ha de servir per al creixement personal. Cal que cadascú tingui el seu propòsit personal.

4-Social. L'educació ha de ser col·laborativa, amb els companys, amb els professors amb persones externes a l'escola. La majoria de problemes complexos no es poden resoldre individualment; cal compartir les experiències.

Què cal per a implantar aquest tipus d'educació?

1-Professors dinàmics, que siguin creatius, que proposin noves experiències als alumnes.

2-Currículums dinàmics i noves formes de avaluació en què importi més el procés que no pas els resultats.

3-Els exàmens estandarditzats maten la creativitat.

4-Aquest tipus d'ensenyament ha de ser el corrent principal, amb l'acord de pares i universitats. Hem de defugir la dicotomia entre ensenyament antic i innovador.

Acte organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill amb la col·laboració del MACBA.

http://www.debats.cat, #debatseducacio

 SUMMARY

Summary of Debates on education with Charles Leadbeater (http://debats.cat/ca/debats/problem-s...), one of the world's most influential thinkers. He is a writer, a visiting fellow at Oxford University and The Young Foundation, and has worked in a government advisory capacity, including with the UK Department for Education’s Innovation Unit. His more recent publications include The Problem Solvers.

 Event organized by the Universitat Oberta de Catalunya (Open University of Catalonia) and the Jaume Bofill Foundation, with the collaboration of MACBA. www.debats.cat, #debatseducacio

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept