Quines són les tendències en l'aprenentatge servei? Reflexions del professor Andrew Furco

  • Date 16/10/2015

Entrevistem al professor Andrew Furco, vicerector de participació i compromís públic i professor de la Universitat de Minnesota i un referent expert internacional en aprenentatge servei i institucionalització. Més informació: http://www.aprenentatgeservei.cat/ @apscatalunya #aprenentatgeservei #tendenciesAPS

L'entrevista forma part del seminari en línia on es reflexiona sobre qüestions com: Quines innovacions i millores s’estan introduint en l’aprenentatge servei a nivell internacional? Què ens aporten de nou? Des de quins sectors sorgeixen les millores? Quines condicions faciliten l’adaptació i implementació d’aquestes millores? Quins reptes i obstacles existeixen per la implementació de l’APS a Catalunya? I a altres països? (Quines són les evidències positives què tenim sobre els beneficis que està aportant? Quins aprenentatges podem extreure de les recerques que s’estan fent a nivell internacional? De quina manera està incidint l’APS en la motivació, el rendiment i la implicació social dels joves? 

El professor Furco posa alguns temes rellevants sobre la taula com: cal treballar per l'aprenentatge servei crític, cal estudiar les relacions entre les comunitats i els centres educatius. També ens explica que continuem tenint el repte de millorar i recuperar els projectes en l'educació primària i secundària. D'altra banda, tenim el repte d'implicar molt més els membres de la comunitat al llarg de tot el projecte i cedir-los control en determinats moments. 

Finalment, Andrew Furco expressa algunes condicions requerides per implementar millores en l'aprenentatge servei com són l'autenticitat, la intencionalitat de totes les accions del projecte i les relacions de confiança i col·laboració amb la comunitat.

Publications and videos

Related content

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept