Tobias Wolfgarten "Quin model d'FP dual necessita Catalunya?"

  • Date 22/12/2014

Seminari “FP Dual a Catalunya: Quin model d’FP dual necessita Catalunya?” celebrat el 19 de novembre de 2014. Entre d’altres, hi ha participat: Òscar Valiente, professor de la Universitat de Glasgow; Philipp Gonon, professor de la Universitat de Zurich; Melcior Arcarons, Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial; Tobias Wolfgarten, Gerent de Projectes de Cooperacions Bilaterals de l’oficina Alemanya per a la Cooperació Internacional en l'Educació i Formació Professionals (GOVET); Àlex Fabra, Director de Sector Públic d'Everis; Ricard Coma, Director gerent de l'Escola Pia Nostra Senyora de Barcelona. Per a més informació www.fbofill.cat, #fpdual

Les preguntes- motor del seminari han estat: Com aconseguir un model de FP dual de qualitat per a Catalunya? Quins són les principals oportunitats i limitacions per l’expansió de l’FP DUAL a Catalunya? Quins són els elements fonamentals que poden assegurar la qualitat del model? Què ha d’aportar l’empresa a la FP dual? Es econòmicament rendible la formació dual per l’empresa? Poden totes les empreses formar els seus treballadors? Com avaluem l’aprenentatge a l’empresa? Quines millores aporta la FP dual a l’aprenentatge i ocupabilitat dels joves? Quins incentius tenen els alumnes per participar en la FP dual? Quins estàndards d’aprenentatge s’han d’aplicar i qui defineix els estàndards en la relació a la FP DUAL? Quines oportunitats aporta l’FP DUAL als seus alumnes en termes d’inserció laboral? Quina és la modalitat de remuneració més adequada?

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept