Anna Maria Escofet

Anna Maria Escofet

Anna Escofet, professora del Departament de Teoria i Història de l'Educació a la UB i va assumir el càrrec de degana de la Facultat de Pedagogia l'octubre de 2009. Ha participat en nombrosos projectes de recerca finançats en convocatòries públiques, molts d'ells referits a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la docència universitària. Codirectora de la Revista RIDAS. Barcelona.

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept