Francisco Luna

Francisco Luna

Francisco Luna és llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Deusto (1981). Director del Centre d’Orientació Pedagògica (COP) de 1988 a 1992. Responsable de desenvolupament curricular i membre de l’equip directiu de l’Institut per al Desenvolupament Curricular i la Formació del Professorat del País Basc (IDC) del 1992 al 2001, on va coordinar l’elaboració dels currículums de la CAPV de totes les etapes no universitàries i l’elaboració de materials curriculars. Al 2001 s’incorpora al Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa No Universitaria (ISEI-IVEI), com a coordinador de l’equip de didàctica i membre de l’equip directiu. Del 2009 al 2013 va ser director del ISEI-IVEI. Ha coordinat el desenvolupament i aplicació d’un gran nombre d’avaluacions a nivell de País Basc, entre altres, l’avaluació de diagnòstic, l’avaluació internacional PISA de la OCDE o l’avaluació TIMSS i PIRLS de la IEA. Així mateix, ha coordinat o participat en diferents recerques sobre l’efecte de la repetició en els resultats escolar, l’abandonament escolar o la caracterització di bones pràctiques de centres educatius, entre altres temes.

Membre durant 7 cursos del Grupo Técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) i del seu Consell Rector. Vicepresident del Consell Escolar d’Euskadi de 2009 a 2013. Ha publicat nombrosos articles, entrevistes i reportatges a diverses revistes d’educació. L’any 2014, per encàrrec de la Conselleria d’Educació del Govern de Canàries, va participar en l’elaboració del document “El abandono temprano de la educación y la formación”, coordinat per Enric Roca i Vicente Riviere, junt amb professors de Canàries i Portugal.

Events

It has been part of the following events

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept