Entorns innovadors d'aprenentatge (Innovative Learning Environments)-ILE, David Instance (OCDE), VOScat

  • Date 21/11/2013

Què són els entorns innovadors d'aprenentatge? David Istance is a senior member of OECD’s Centre for Educational Research and Innovation (CERI). For further information on Innovative Learning Environments Project: http://learningleadershipconference.cat/ Des de l'any 2007, l'OCDE dedica part de les seves energies en educació a tractar el tema de la innovació educativa. Vol identificar quins són els elements que mouen a la innovació, al canvi per a la millora de l'aprenentatge en els espais on té lloc l'educació. Aquest objectiu ha combinat els nivells d'anàlisi en què ja treballava habitualment l'OCDE (les polítiques educatives i els seus resultats) i el fet de posar el focus en els anomenats nivells micro i meso en què tenen lloc els processos d'ensenyament i d'aprenentatge. Però també ha suposat posar en qüestió què vol dir aprendre i quins són els elements bàsics d'aquest procés, clau per a l'educació.

Publications and videos

Related content

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept