Montserrat Oliveras

Montserrat Oliveras

Montserrat Oliveras i Bagués, psicòloga i orientadora professional, cofundadora de DEP Institut i Educaweb des d’on s’ha dedicat a l’orientació acadèmica i professional d’ençà l’any 1994. Ha participat en l’Estudi sobre l’impacte de l’orientació professional de joves en el desenvolupament de competències per a l’accés i la transformació del mercat laboral (projecte Recercaixa); ha participat en la diagnosi i la definició de l’estratègia de l’Orientació a Barcelona (Barcelona Orienta) per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona; ha intervingut en la definició i desenvolupament del pla d’acció de la Taula per a l’orientació de la Diputació de Barcelona; i participat en la proposta de pla de treball en matèria d’orientació professional pel Consell Català de la Formació Professional.

La participació en projectes europeus centrats en l’orientació acadèmica i professional ha estat una oportunitat per desenvolupar projectes com el Gem i el Jobland sobre orientació a la primària, GuidingCities sobre models municipals d’orientació per a la lluita contra l’abandonament escolar prematur, el Keyway sobre l’impacte de l’orientació, el Leader sobre les competències per gestionar la carrera o el Mobgae sobre la mobilitat i l’orientació.

Impulsora dels Premis Educaweb d’orientació acadèmica i professional que actualment recull un banc estatal de bones pràctiques d’orientació desenvolupades per professionals, institucions educatives, organitzacions, administracions i empreses.

Events

It has been part of the following events

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept