Una evaluación cuasi-experimental del efecto de las becas y ayudas al estudio sobre las tasas de éxito escolar

Aquesta tesi té com a principal objectiu analitzar la relació existent entre les polítiques públiques educatives i la deserció escolar. Més precisament, s'estudia el paper de les beques i ajuts a l'estudi durant el període 2004-2005, en la probabilitat d'assolir amb èxit el nivell secundari post-obligatori a Espanya (Batxillerat i CFGM). La motivació principal d'aquest estudi rau en la gran quantitats d'individus que no finalitzen aquest nivell educatiu i que es tradueix en altes taxes d'abandonament escolar prematur (AEP). La tesi analitza els determinants de l'AEP i l'estructura del sistema de beques a Espanya. Tanmateix, empra una metodologia quasi-experimental (Propensity Score Matching) per determinar l'efecte net d'aquesta política educativa, a partir d'una base de dades longitudinal elaborada per EUROSTAT (EU-SILC, 2009). Els resultats obtinguts indiquen la importància de les beques i ajuts a l'estudi com a element afavoridor de la continuïtat escolar. Així mateix, s'observen efectes diferencials de les beques segons les característiques pròpies dels alumnes beneficiaris com són el gènere, l'estructura familiar i l'entorn social d'on provenen.

  • Páginas 183
  • Fecha 10/11/2010

Aquesta tesi té com a principal objectiu analitzar la relació existent entre les polítiques públiques educatives i la deserció escolar. Més precisament, s'estudia el paper de les beques i ajuts a l'estudi durant el període 2004-2005, en la probabilitat d'assolir amb èxit el nivell secundari post-obligatori a Espanya (Batxillerat i CFGM). La motivació principal d'aquest estudi rau en la gran quantitats d'individus que no finalitzen aquest nivell educatiu i que es tradueix en altes taxes d'abandonament escolar prematur (AEP). La tesi analitza els determinants de l'AEP i l'estructura del sistema de beques a Espanya. Tanmateix, empra una metodologia quasi-experimental (Propensity Score Matching) per determinar l'efecte net d'aquesta política educativa, a partir d'una base de dades longitudinal elaborada per EUROSTAT (EU-SILC, 2009). Els resultats obtinguts indiquen la importància de les beques i ajuts a l'estudi com a element afavoridor de la continuïtat escolar. Així mateix, s'observen efectes diferencials de les beques segons les característiques pròpies dels alumnes beneficiaris com són el gènere, l'estructura familiar i l'entorn social d'on provenen.

Documentos relacionados

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la información que se hace pública en nuestro sitio web y recoger información estadística. Si se continúa navegando, considere que acepta su uso. Puede cambiar la configuración y obtener más información aquí.

Aceptar