6 mesures perquè cap alumne quedi desconnectat de l’escola

  • Existeix una bretxa digital entre les llars, que fa que els alumnes d’entorns socials i culturals més desafavorits tinguin moltes més dificultats per seguir el curs de forma telemàtica
  • Cal garantir que tot l’alumnat rep l’atenció i l’orientació educativa necessàries per seguir el curs telemàticament de manera adequada

Sabem que existeix una bretxa digital entre les llars, que fa que els alumnes d’entorns socials i culturals més desafavorits tinguin moltes més dificultats que la resta per seguir el curs de forma telemàtica. Una bretxa que es manifesta a dos nivells: 1) desigualtat “material”, en la disponibilitat de terminals i connectivitat; 2) desigualtat “subjectiva”, en la possibilitat de gaudir d’un entorn que orienti sobre com utilitzar aquestes tecnologies i recursos de manera efectiva i autònoma.

Contra la “bretxa material”, caldrà, en primer lloc, garantir que tot l’alumnat disposa de connectivitat per poder seguir el curs a distància. Per tal d’assegurar aquesta connectivitat en les llars més vulnerables, serà necessari:

  • Establir acords entre administracions públiques (Departament d’Educació i ajuntaments) i operadores mòbils per a la compra de paquets de dades per fer arribar a les famílies sense connectivitat.
  • Provisió de wifi gratuït en entorns urbans especialment desafavorits mitjançant acords entre ens locals i operadores.

En segon lloc, és urgent que totes les llars gaudeixen d’una dotació mínima de dispositius aptes perquè els fills i filles en edat escolar tinguin possibilitat de seguir el curs telemàticament. Això implicarà:

  • Des del Departament d’Educació, així com des del món editorial, treballar per l’adequació dels continguts educatius al conjunt de dispositius mòbils disponibles.
  • Distribució gratuïta de dispositius mòbils en llars on no se’n disposi o la dotació sigui marcadament insuficient. Aquest repartiment hauria de córrer a càrrec del Departament d’Educació i els ens locals, i implicaria disposar d’un registre de dispositius per llar en l’actualització del qual caldria implicar els centres educatius.

Pel que fa a la lluita contra la “bretxa subjectiva”, cal garantir que tot l’alumnat rep l’atenció i l’orientació educativa necessàries per seguir el curs telemàticament de manera adequada. Per tal d’assegurar aquest vincle entre el centre educatiu i l’alumnat més vulnerable, caldrà:

  • Disposar els centres educatius d’un registre fiable d’aquells alumnes que menys accedeixen als recursos digitals o que més dificultats mostren en el seguiment de tasques online (alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu Digital, NESED).
  • Realitzar des dels centres educatius una acció tutorial i docent suplementària amb l’alumnat NESED, que faci ús no només de tots els recursos digitals disponibles, sinó també de la trucada telefònica (a alumnes i famílies) com a mecanisme d’acompanyament.

Aquest contacte específic entre tutors o docents i alumnat NESED hauria d’incloure els següents 3 components:

Contrast de la situació de l’alumne i la seva família: en el pla personal, emocional i motivacional, relacions dins la llar, infrastructura per a l’estudi, etc.

Orientació i suport socioemocional i regulatiu: motivació i guia de cara a mantenir actituds de resiliència i capacitat regulativa, evitant actituds de control o fiscalització.

Connexió de l’alumne amb la resta de professors o figures d’orientació.

L’acció suplementària hauria d’inscriure’s dins els plans d’acció tutorial i les estratègies d’atenció a la diversitat i inclusió social dels centres.

Obrim L’Educació: Per un país de noves oportunitats

Aquestes mesures formen part de l'informe Obrim l’educació. Mesures de xoc i reformes prioritàries davant la crisi de la COVID-19.

A la primera part de l'informe apuntem 30 mesures de xoc organitzades d’acord amb tres moments i objectius d’aplicació: a) finalització del curs 2019-2020; b) període d’estiu; i c) inici i seguiment del curs 2020-2021.

I, en una segona part, plantegem un conjunt de reptes i àmbits de reforma que considerem primordial abordar en paral·lel a les mesures de xoc més immediates.

Vols saber-ne més i conèixer totes les mesures i propostes de reforma? Et recomanem consultar la presentació de l'informe, el resum executiu i l’informe complet.

Notícies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar