5 eixos de treball per al retrobament

Eduardo Galeano afirma en una de les seves conegudes cites: "La utopia està a l'horitzó. Camino dos passos, ella s'allunya dues passes i l'horitzó es corre deu passes més enllà. Llavors, per a què serveix la utopia? Per això, serveix per caminar". Caminem doncs plegats, caminem per reinventar-nos davant aquest nou context social i educatiu; i els nostres passos han d’aprofitar-lo per adaptar el nostre «Com», creant oportunitats de canvi, accelerant la construcció d’una comunitat permanent d’aprenentatge, una comunitat educativa on tots i totes, ara més que mai, avancem cap a la nostra “utopia”, cap al nostre #MakingMangrané.

Ara, hem de construir el nostre pla de tornada, posant el capital humà el capdavant, prioritzant la gestió emocional de famílies, claustre i alumnat. Caminem per poder replantejar i facilitar el canvi, per continuar el procés d’adaptació i construcció de la nostra “utopia”. A l’Institut Escola Daniel Mangrané hem implementat 5 mesures per fer-ho, els nostres 5 passos cap al retrobament, els que ens han d’assegurar el retorn en les millors condicions possibles. Són les nostres 5 comissions de retrobament, on estem compartint, consensuant, i concretant tots els aspectes en diferents àmbits d’acció.

Des de l’Equip directiu i quasi des de l’inici del confinament, s’ha treballat per donar resposta al dia a dia, però també amb la mirada posada en el moment de retrobada. Per l’elaboració del nostre pla, s’han organitzat aquests àmbits de treball en 5 eixos on, de manera voluntària, estan participant docents de tots els nivells educatius del nostre centre (infantil-primària-ESO). Un treball internivell, valor afegit del model d’Institut Escola, que enriqueix la visió i les decisions que prenem conjuntament.

Fent un símil informàtic, el dia 12 de març el nostre sistema va necessitar una actualització i reinici per poder processar totes les noves variables. En aquesta, la part emocional ens demana més recursos, també la digital, sense deixar d’acompanyar a l’alumnat més vulnerable i amb necessitats educatives especials. I en aquest reinici hem de continuar treballant el procés de definició metodològica i reconfigurant aspectes organitzatius. Com podem donar resposta atenent a totes aquestes premisses sempre constants i ara molt variables? A l’Institut Escola Daniel Mangrané ho estem fent focalitzant en 5 eixos de treball, les 5 comissions de retrobament.

  • Comissió entorns virtuals d'aprenentatge (EVA). El període de confinament i docència telemàtica han accelerat la seva ampliació i, en altres casos, la seva implementació. Ara, aquesta comissió pren acords per decidir com avancem en el disseny d'aquests espais d'acord amb les característiques de cada cicle/etapa, creant línia de centre. A més, està sent l’encarregada de concretar quin acompanyament i /o formació caldrà preveure per a l'alumnat, els docents, el PAS i les famílies. Entre els acords ja establerts: implementació d’una eina de comunicació famílies-centre centralitzada, potenciació de l’ús de l’eina Classdojo fins a cicle mitjà i google clasroom a partir de cicle superior i ESO. I reconfigurar la formació que ja s’està duent a terme amb el claustre de transformació digital; ampliant aquesta el curs vinent amb proposta de formació a les famílies sobre l’ús de les plataformes seleccionades.
  • Comissió de gestió de les emocions. Al nostre “Pla de contingència” hem prioritzat el treball de les competències transversals (digital i personal i social). Facilitant, en aquest cas, eines i espais per oferir acompanyament emocional a l’alumnat i a les seves famílies. Ara, en aquesta comissió, treballem per donar resposta a les inquietuds i les preguntes de la nostra comunitat educativa. Decidint quina formació i/o acompanyament necessitarem, valorant propostes d'organització de centre que puguin enfortir aquest aspecte. Volem crear una línia de centre que, tal com tenim establert al nostre PEC, ens permeti “un procés de formació i d’acompanyament, per tal que puguin assolir les competències necessàries per integrar-se amb garantia d’èxit en una societat canviant i globalitzada”. La situació actual és un clar exemple, un repte que ens encoratja a accelerar el treball amb recursos i estratègies, a construir aquesta línia de centre, que els ajudi a enfortir la seva intel·ligència emocional. I, de forma més urgent, a preparar el retrobament de tota la nostra comunitat educativa. En aquest moment, aquesta comissió, està elaborant un banc de recursos per etapes que serà inclòs en el Pla de retrobament. També, està dissenyant un protocol per la rebuda de l’alumnat, prioritzant els aspectes socioemocionals. Al final del post, compartim les infografies que hem fet arribar a les famílies i alumnat amb propostes i recursos per acompanyar-los durant el confinament.
  • Comissió metodològica- ÈMPIC. Les circumstàncies excepcionals que estem vivint, han facilitat la proposta de tasques globalitzades, projectes, l’impuls a l’avaluació formativa i competencial. Aquesta comissió EMPIC (Equip de Millora Pedagògica Impulsor de Centre), és l’encarregada de vetllar perquè el “Pla de retrobament” faciliti que aquestes dinàmiques i maneres de fer que de manera especial s'han desenvolupat durant el confinament, siguin sostenibles a curt, mitjà i llarg termini. Per fer-ho, estan valorant la formació més adient que ens podria ajudar a aconseguir-ho i plantejant també què caldrà tenir present en l'àmbit de l'organització interna de centre per poder donar resposta. Aquesta comissió no és nova, ja és el segon curs que a l’Institut Escola Daniel Mangrané articula els nostres passos cap a la definició metodològica del centre, un procés que hem anomenat #MakingMangrané. Reforcem ara la seva tasca, ampliant els docents de cada cicle que hi participen, per donar resposta als nous interrogants que tenim al davant els propers mesos.
  • Comissió CAD/Inclusió. Davant de situacions sobrevingudes com la crisi sanitària actual, com hem reaccionat, quines accions hem dut a terme per continuar acompanyant l’alumnat NEE i NESE, per detectar aquells casos on hi està havent dificultats inesperades i situacions d’especialitat vulnerabilitat. Aquesta comissió de retrobament ha analitzat aquestes accions realitzades i, en l’elaboració del “Pla de retrobament”, està concretant un protocol de centre per actuar en possibles escenaris d’emergència en el futur, assegurant l’acompanyament metodològic, social i emocional. En aquest s’estableix una detecció precoç de situacions de vulnerabilitat, comissions socials amb els agents pertinents, traspàs d’informació tutories-CAD i un seguit d’actuacions individualitzades en la tramesa de tasques i seguiment per part dels tutors i tutores.
  • Comissió de gestió i organització de centre. La incertesa de la situació i les variables que havíem i hem d'anar gestionant, demanaven que com a centre articuléssim un grup de treball que té l'objectiu de definir als aspectes més tècnics i organitzatius que ens necessiten per implementar els acords de les diferents comissions del "Pla de retrobament"; i articular les instruccions rebudes des del Departament d'Educació vinculades a la reincorporació al juny i amb l'inici de curs 20-21. Des d'un primer moment, vam necessitar coordinar aquesta comissió i aprofitar els canals de comunicació establerts amb el claustre, alumnat, famílies, AMPA, Ajuntament, Serveis Educatius i altres agents de l'entorn, per assegurar la viabilitat de les propostes, que des de l'autonomia de centre, pensem que són les més adients per donar la resposta més adequada. Entre les accions concretes estan la creació de les comissions de retrobament, la coordinació de la distribució de dispositius i connexions a l’alumnat que ho necessitava, el procés de preinscripció i moltes altres que han anat sorgint en el dia a dia i requerien una coordinació i organització extraordinària.

Les nostres 5 mesures per construir el “Pla de tornada” fan focus en tres àmbits de treball.

Alumnat: enfortint la tutorització, individualització, prioritzant el treball d’acompanyament emocional i compartint la visió de l’acció tutorial i orientació educativa com una tasca que és responsabilitat de tots els docents del centre.

Claustre: creant espais de reflexió compartida, que consoliden la cohesió de l’equip i faciliten també el treball socioemocional. En els tres àmbits, aprofitant tots els recursos que els Serveis Educatius i altres agents externs posen al nostre abast.

Famílies: establint els espais per la reflexió conjunta i generació de vincle, formant part de l’equip educatiu en l’acompanyament dels seus fills i filles i oferint-los també guiatge i recursos per treballar els aspectes emocionals.

Ja fa cinc cursos que presideix la sala de docents de l’Institut Escola, el nostre PEC, i són moltes les ocasions en les quals hem compartit aquesta visió de la tasca educativa. Però ara més que mai, en un moment de repte col·lectiu, recuperem amb força el seu missatge: “Qui camina sol va més ràpid, però qui camina en companyia arriba més lluny”. Caminem cap a la nostra “utopia”, donant passes que ens encoratgen a avançar en la preparació del nostre “Pla de tornada”. A, malgrat les adversitats excepcionals, assegurar que treballem i treballarem per oferir la millor versió de l’Institut Escola Daniel Mangrané; i continuar avançant en la construcció del centre educatiu que desitgem. Recuperant a Galeano ens preguntem: per a què ens està servint tot aquest esforç? Precisament per això, per caminar. #junt@smillor #MakingMangrané

Equip Directiu de l'Institut Escola Daniel Mangrané

RECURSOS:

Infografia acompanyament emocional

https://view.genial.ly/5ea3006ed407580db9fa14fd/horizontal-infographic-lists-acompanyament-emocional

Decàleg emocions

https://view.genial.ly/5ec7c05031834c0d95f47cd3/horizontal-infographic-lists-decaleg-emocions-ie-daniel-mangrane

Acompanyament i competències transversals

https://view.genial.ly/5ea2a3fe6489ab0dc2245b9b/vertical-infographic-infografia-ie-2

Notícies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar