15 mesures per acabar el curs 2019-2020 amb suficiència

 • Obrim L’Educació és una agenda de propostes d’actuació en educació davant la crisi de la COVID-19

El panorama que dibuixa la crisi del coronavirus per a l’educació i la seva funció d’equitat i igualació d’oportunitats és extremadament preocupant. És per això que cal actuar i que cal fer-ho des d’una política educativa més valenta i compromesa que mai, que pugui combinar en el seu plantejament una mirada a curt termini, adreçada a contenir el cop de la crisi, amb una visió a mig i llarg termini, que dissenyi la bastida del que ha de ser la recuperació de l’educació durant els propers anys.

Per a la finalització del curs 2019-2020, cal fer una aposta ràpida i valenta per un conjunt de mesures que serveixin per frenar els efectes desigualadors de l’absència de classes i que permetin finalitzar el curs actual i iniciar el vinent amb garanties d’equitat i oportunitats aprenentatge per a tothom.

És per això que proposem 15 mesures urgents de contenció per acabar el curs actual, per a les quals no hi cap dilació ni migradesa d’esforços i que reclamen el concurs de l’administració, però també dels agents locals i els mateixos centres educatius.

 1. Establir acords entre administracions públiques (Departament d’Educació i ajuntaments) i operadores mòbils per a la compra de paquets de dades per fer arribar a les famílies sense connectivitat.
 2. Provisió de wifi gratuït en entorns urbans especialment desafavorits mitjançant acords entre ens locals i operadores.
 3. Des del Departament d’Educació, així com des del món editorial, treballar per l’adequació dels continguts educatius al conjunt de dispositius mòbils disponibles.
 4. Distribució gratuïta de dispositius mòbils en llars on no se’n disposi o la dotació sigui marcadament insuficient. Aquest repartiment hauria de córrer a càrrec del Departament d’Educació i els ens locals, i implicaria disposar d’un registre de dispositius per llar en l’actualització del qual caldria implicar els centres educatius.
 5. Disposar els centres educatius d’un registre fiable d’aquells alumnes que menys accedeixen als recursos digitals o que més dificultats mostren en el seguiment de tasques online (alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu Digital, NESED).
 6. Realitzar des dels centres educatius una acció tutorial i docent suplementària amb l’alumnat NESED, que faci ús no només de tots els recursos digitals disponibles, sinó també de la trucada telefònica (a alumnes i famílies) com a mecanisme d’acompanyament.
 7. Disposar els centres educatius d’un registre fiable de les famílies socialment més vulnerables (famílies d’alumnes NESE/NESED, immigrades, perceptores d’ajuts socials, amb situacions d’atur més o menys sobrevingut, monoparentals, etc.).
 8. Realitzar des dels centres educatius accions específiques de vincle i acompanyament educatiu amb les famílies més vulnerables a través de figures de referència (tutors o altres figures d’enllaç) i contacte telefònic constant.
 9. Des dels serveis socials i educatius dels municipis, establir o reforçar plans de detecció, seguiment i contacte amb famílies vulnerables, que incloguin la facilitació del vincle amb l’escola. Per exemple, mitjançant el reforç de les figures de mediació familiar.
 10. Promoció automàtica de curs (suprimir la mesura de la repetició) a primària com a secundària (obligatòria i postobligatòria). En el cas del 4t d’ESO, com a norma general, es facilitarà l’obtenció automàtica del títol. En aquells casos en què el conjunt d’inputs de l’avaluació ordinària (1r i 2n trimestre) i “telemàtica” (3r trimestre) així ho aconsellin, es podrà valorar la superació d’una prova extraordinària de mínims a inicis de setembre per a l’obtenció del títol.
 11. Per part d’equips docents i tutors, integrar tots els inputs d’avaluació recollits durant els dos trimestres i vincular-los a accions de seguiment i avaluació competencial i formadora telemàtica (tercer trimestre). Tot aquest recull avaluatiu ha de permetre disposar del màxim coneixement sobre la situació personal i progrés educatiu de l’alumne i d’aquesta manera orientar millor el tipus d’atenció i seguiment educatiu que requerirà l’alumne a l’inici del curs 2020-2021, i oferir a l’alumne i a la seva família un feedback globalitzat sobre el seu progrés, acompanyada de plans o dossiers autènticament personalitzats per a l’estiu, que incloguin orientacions, activitats i jocs educatius amens i significatius.
 12. Elaboració per part del Departament, amb la col·laboració d’experts, d’un catàleg d’eines telemàtiques d’avaluació per competències, amb guies i recursos per al feedback formatiu, l’autoavaluació o la coavaluació.
 13. Mesures curriculars, d’avaluació inicial i d’atenció a la diversitat el curs 2020-2021 (detallades més avall).
 14. Garantir la tasca orientadora (telemàtica i telefònica) que les figures de tutorització, de coordinació pedagògica i d’enllaç dels centres puguin fer amb els alumnes que finalitzin cursos previs a transicions educatives rellevants (6è primària, 4t d’ESO, finalització de la secundària postobligatòria). Aquesta tasca ha de poder recollir el conjunt d’inputs d’avaluació abans esmentats i establir-se en base a un pla d’orientació individual.
 15. Fer un esforç especial perquè la tasca orientadora arribi als alumnes i a les famílies més desafavorides, definint figures clares de referència per part dels centres i fent ús de tots els canals de comunicació disponibles.

Obrim L’Educació: Per un país de noves oportunitats

Aquestes mesures formen part de l'informe Obrim l’educació. Mesures de xoc i reformes prioritàries davant la crisi de la COVID-19.

A la primera part de l'informe apuntem 30 mesures de xoc organitzades d’acord amb tres moments i objectius d’aplicació: a) finalització del curs 2019-2020; b) període d’estiu; i c) inici i seguiment del curs 2020-2021.

I, en una segona part, plantegem un conjunt de reptes i àmbits de reforma que considerem primordial abordar en paral·lel a les mesures de xoc més immediates.

Vols saber-ne més i conèixer totes les mesures i propostes de reforma? Et recomanem consultar la presentació de l'informe, el resum executiu i l’informe complet.

Notícies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar