Projectes imant, projectes que transformen els centres Magnet

Notícies

Els projectes imant són aquelles accions que defineixen, identifiquen i visibilitzen els centres Magnet. Sílvia Zurita i Xavi Geis, coordinadors de formació del programa, expliquen com implementar accions que impactin a tot el centre, fins i tot més enllà de les seves parets, vinculant-les al saber del partner amb qui formen aliança.

Un dels objectius fonamentals del programa Magnet és acompanyar els centres educatius per desenvolupar projectes innovadors i de qualitat que, a través d’aliances amb institucions d’excel·lència, esdevinguin projectes de referència pel seu territori i permetin, així, atreure famílies de l’entorn.

Així doncs, el programa Magnet esdevé catalitzador d’un canvi metodològic en el centre que permet:

 • situar l’alumne al centre del procés d’aprenentatge, de manera que es converteixi en un subjecte actiu;
 • assignar un nou rol al professorat per tal que esdevingui facilitador i acompanyant dels processos socioeducatius;
 • i treballar el currículum de manera competencial, de forma que l’aprenentatge adquireix sentit i significat en contextos específics i articuli pensament, investigació, comunicació i acció.

Projectes imant, projectes transformadors

Aquesta dinàmica de treball suposa un canvi important amb relació a les pràctiques pedagògiques. Per generar aquesta transformació els centres comencen generant magnetisme, treballant en petites activitats que impliquen al partner i que els permeten aprendre, compartir i fer proves en un entorn segur. Aquests petits projectes acabaran donant lloc als projectes imant, que impliquen a fons els principis metodològics que els defineixen com a centres Magnet esmentats. Aquests esdevenen una transformació sustantiva que impacta a tot el centre i que en el seu desplegament genera canvis en múltiples àmbits.

Inspirats en els projectes tractor d’Escola Nova 21, els projectes imant són aquelles intervencions i accions que defineixen, identifiquen i visibilitzen els centres com a escoles o instituts magnet. Són projectes que vinculen el saber de la institució partner amb els aprenentatges, projectes que impacten a tot el centre i que cal comunicar més enllà de les seves parets, arribant a les famílies de l’entorn.

Per tant, els projectes imant van més enllà dels canvis individuals que puguin fer els docents, d’iniciatives externes puntuals o de transformacions que no siguin sostingudes en el temps. és a dir, no podem considerar projectes imant les millores de processos existents al centre ni aquells canvis implementats de forma no gradual. Els projectes imant s'han de basar en accions col·lectives sostingudes, més que no pas en documents burocràtics de gestió, que incloguin diverses dimensions del centre.

Avaluar un projecte imant

Per avaluar i mesurar el potencial transformador del projecte imant ens basarem en els quatre eixos estratègics del programa que es poden consultar al document Orientacions per desenvolupar un projecte magnet a través d’aquestes preguntes.

L’aliança amb la institució partner:

 • El projecte ha estat dissenyat amb la institució partner?
 • Desenvolupa situacions d’aprenentatge competencials i vivencials a partir de les propostes de la institució?
 • Afavoreix el reconeixement de la tasca de cada agent, on cadascú pugui fer visible, donar a conèixer i valorar la seva feina i la de l’altre?
 • Aprofita el coneixement i els recursos de què disposa la institució facilitant que el centre educatiu adquireixi bagatge i estratègies aplicables a les seves aules?

La incorporació del coneixement de la institució al dia a dia del centre des d’un enfocament globalitzat de l’aprenentatge:

 • Contribueix a donar un rol més actiu a l’alumnat?
 • Afavoreix que els alumnes sentin que els seus pensaments, idees, interpretacions i representacions de la realitat tenen valor?
 • Conviden els alumnes a fer-se preguntes, a imaginar, a sentir-se compromesos amb la temàtica i amb el grup?
 • Estableix connexions amb l’entorn, amb la realitat, amb la institució partner, amb les persones i amb les idees?
 • Contribueix a transformar el rol del professorat?
 • Genera escenaris i situacions autèntiques, reptes, dubtes, preguntes, anticipacions… desig d’aprendre?
 • Aconsegueix que la pregunta inicial esdevingui significativa i que se n’exploti al màxim el potencial, encara que no hagi estat formulada pels alumnes?
 • Es comparteix allò que l’alumnat ha fet i après?

La consideració de l’aprenentatge com a processos d’indagació que comporten: Fer-pensar-comunicar:

 • Contribueix a transformar l’organització del centre i posar-la més al servei de l’aprenentatge?
 • Aquest projecte ha estat construït a partir de la interacció amb força docents?
 • Heu dedicat reunions de claustre a planificar i fer seguiment del projecte?
 • Contribueix a transformar la mirada cap a l’avaluació?

La implicació de les famílies, la comunicació externa del projecte del centre al seu entorn i la recerca d’aliances:

 • Es dóna protagonisme a l’alumnat perquè expliqui les seves experiències d’aprenentatge i es pugui comunicar de forma interactiva amb les persones externes a l’entorn escolar?
 • Allò que es comunica és significatiu i això repercuteix directament en com ho reben els destinataris. (expliquem el procés del projecte imant i els aprenentatges que ha fet l'alumnat?)
 • Els alumnes són els protagonistes del seu aprenentatge i, per tant, també a l’hora d’explicar-lo?
 • Ha tingut una “dimensió” a fora del centre? (ha arribat a les famílies del barri. O genera algun producte per difondre a les xarxes o mitjans de comunicació. O fem un post al nostre web...)

Per a saber-ne més:

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar