Anna Forés

Anna Forés

Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Professora del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona, on ha estat secretària acadèmica. La seva dedicació se centra en tot el que tingui a veure amb la humanització, a seguir creient en el gènere humà, o en fer més humana la nostra vida, i millorar l'educació. Per això resiliència, neuroeducació, el compromís per l'educació són claus.

Codirectora de de l'Anuari 360 de la Fundació Jaume Bofill. Ha estat delegada del rector per a les relacions Universitat-Societat de la Facultat d'Educació, i  vicedegana de doctorat de la Facultat de Pedagogia de la UB.  Coordinadora de la universitat de l'experiència "Educació i Societat". Durant setze anys va ser professora de la Universitat Ramon Llull, en educació i treball social, a més d'exercir càrrecs de gestió i direcció. També ha estat consultora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Membre del grup de recerca consolidat GR-EMA (entorns i materials per a l'aprenentatge) de l'ICE de la UB, i del grup consolidat d'Innovació INDAGA'T Grup d'Innovació Docent per afavorir la Indagació, ha estat també codirectora de la revista REIRE (revista d'innovació i investigació educativa), i en la actualitat del Consell de redacció de Quaderns d'Educació Social i responsable de les publicacions a la secció universitat, de l'ICE de la UB. Primera presidenta de AIRE, associació d'investigació per a la resiliència.

Entre els seus llibres destaquen entre d'altres: Los patitos feos y los cisnes negros «Resiliencia y neurociencia»; Neuromitos en la educación; E-mociones: comunicar y educar a través de la red; La Resiliencia. Crecer desde la adversidad; La asertividad. Para gente extraordinaria; La Neurodidáctica. Aprender desde, en y para la vida.

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept