Ana Marín

Ana Marín

Ana Marín Blanco, pedagoga, llicenciada en Economia i col·laboradora tècnica del Programa de Millora i Innovació de la Formació de Mestres. Ha sigut tècnica en la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i ha participat en estudis de caràcter socioeconòmic. Ha impartit docència en els graus d’Educació i Pedagogia de la Universitat de Barcelona i el darrer curs acadèmic va ser docent a la Professionhøjskolen Absalon de Dinamarca.

L’anàlisi dels sistemes educatius internacionals és la seva principal línia d’estudi. Al 2015 va publicar l’informe TALIS juntament amb l’Enric Prats i l’Amèlia Tey (referència: PRATS, E. (coord.); TEY, A.; MARÍN BLANCO, A. (2015) «Estudi Internacional sobre Ensenyament i Aprenentatge»..Talis 2013. Barcelona, Fundació Jaume Bofill. És coautora de diferents articles, entre els quals hi ha La millora de la formació inicial de mestres: el Programa MIF (2015), La formación inicial de docentes: enfoques contrapuestos (2017) i Actualidad del pensamiento de Giner: el clima moral y la educación en valores (2018).”

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept