Jesús Moral

Jesús Moral

Llicenciat en Biologia (UB) i Màster en Alta Funció Directiva, ha desenvolupat la seva activitat professional en el sector de l'educació com a professor de Matemàtiques i Ciències tant a l'escola privada com a l'escola pública en diferents etapes educatives (primària, secundària, batxillerat i formació professional) i exercint alhora responsabilitats vinculades a la gestió i direcció. Els darrers dotze anys s'ha centrat en l'àmbit de les polítiques educatives, com assessor del Departament d'Ensenyament, cap de servei i secretari del Consell Escolar de Catalunya. L'any 2006 es va incorporar als serveis centrals del Departament d'Ensenyament amb responsabilitats en el disseny, la implementació i l'avaluació de programes vinculats a les polítiques educatives: lluita contra el fracàs escolar i l'abandonament prematur dels estudis; el fenomen NiNi; autonomia organitzativa, pedagògica i de gestió dels centres; auditories pedagògiques; la funció directiva; la funció docent; l'avaluació de les polítiques educatives; l'elaboració de normativa; documents d'organització i gestió de centres; gestió de convenis; la gestió de dades, la col·laboració públic–privat en l'àmbit educatiu i processos participatius, entre d'altres. Aquestes àrees han estat gestionades des d'una perspectiva global i sistèmica del fet educatiu i garantint la transversalitat i l'apoderament de les persones i de l'organització.

Autor i coordinador de diversos estudis i publicacions: L'autonomia dels centres educatius: elements per a l'avaluació d'una política educativa (2010); L'Institut-escola: un nou model públic d'organització escolar (2010); La formació directiva a Catalunya (2012); Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar: pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya (2012); Auditories Pedagògiques de centres escolars (2013); La complexitat dels centres del Servei d'Educació de Catalunya (2014); Línies estratègiques del Departament d'Ensenyament. Catalunya 2020 (2015); Els resultats en el Sistema Educatiu de Catalunya (2016); El perfil del directiu escolar en centres d'alta complexitat (2017).

Actualment és subdirector general d'Innovació i Formació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Events

It has been part of the following events

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept