Beques, préstecs i ajuts: models alternatius de finançament de la formació

Fem una crida a la presentació de propostes per a desenvolupar un projecte de recerca i disseny de modalitats noves de finançament i suport a la formació.
El projecte seleccionat haurà de desenvolupar-se en obert, implicant als actors interessats i amb una clara orientació propositiva.

 

Més informació:

El context actual de restriccions pressupostàries, el creixement de les demandes en l'àmbit educatiu (0-3, formació al llarg de la vida...) en la societat del coneixement així com l'increment de la precarietat econòmica de sectors socials vulnerables, demana repensar si el sistema d'ajuts a la formació actual és suficient per donar-hi resposta. Volem revisar el sistema de beques de suport a la formació o altres modalitats de finançament individual (crèdits, subvencions, etc.) actual, explorar models provats amb èxit en altres indrets per proposar modalitats alternatives més ajustades a la necessitats actuals.

Sospitem que hi ha terrenys no explorats en la lluita contra les desigualtats d'accés a l'educació formal, contra els grans desequilibris en la formació al lloc de treball i al llarg de la vida, que fomentin un accés de qualitat i equitatiu, que fomentin l'ocupabilitat i l'autoocupació.

La Fundació Jaume Bofill fa una crida a la presentació de propostes per a desenvolupar un projecte de recerca sobre el finançament de la formació. El projecte, que començarà aquesta tardor, té els següents objectius:

1. Fer una prospecció centrada en un inventari crític de models i experiències existents sobre ajuts a la formació (gratuïtat de la matrícula, dotacions econòmiques a fons perdut, crèdits...): quines modalitats hi ha, quins objectius persegueixen, en quins àmbits s'han mostrat efectius.
2. Veure quina és la viabilitat dels models en el context català en funció del context socioeconòmic, el marc regulatori i els objectius a aconseguir.
3. Fer propostes preliminars de models (adaptats i/o originals) a implantar en funció dels principals problemes detectats en l'àmbit educatiu català: creiem que encara hi ha espai per a la creativitat a l'hora d'explorar nous models de fer assequible la formació a diversos col·lectius i en diferents àmbits. 
4. Fer una prospectiva d'entitats catalanes, públiques i/o privades, que voldrien participar en la implantació d'un nou model d'ajuts a la formació, resultant del procés de recerca anterior i/o d'un procés participatiu d'innovació oberta.

Com volem que sigui aquest projecte?

Obert: no volem que el projecte comenci en un despatx i acabi amb un informe de recerca i, enmig, no hi passi res. Volem que tot el procés sigui obert, que es comparteixin les lectures, les preguntes de recerca, els dubtes, els petits o grans avenços, les troballes. Volem que aquest procés s'alteri a mesura que canviï l'actualitat, que doni resposta a allò que, sempre dins la mateixa temàtica, vagi inquietant a la ciutadania en el seu dia a dia. Volem que el projecte tingui productes finals però també productes intermitjos que vagin compartint-se sobre la marxa.

Participat: en la mesura del possible, voldríem que el procés de recerca ajudés a articular o formar part d'una comunitat d'interès al voltant de la qüestió tractada. Això vol dir, un cop oberta la recerca, ser receptiu a aportacions de tercers, fomentar aquest tipus d'aportacions, interactuar "en directe" amb els altres investigadors, amb els grups d'interès, amb la ciutadania. Ens agradaria pensar que podem fer que tothom participi, amb diversos graus d'implicació, en el desenvolupament del projecte.

Propositiu: més enllà de l'anàlisi, més enllà de la participació, voldríem que en aquest projecte "passessin coses". El mínim que ha de "pasar" és que en surtin propostes, propostes models de beques o d'ajuts a la formació, propostes d'actuació per a implementar els nous models, propostes de política per a facilitar-ne la implantació. El màxim, que es duguin a terme, que s'implementin de forma efectiva i a la pràctica.

El projecte tindrà 3 fases:

1. Definició de l'estat de la situació dels ajuts a la formació. Realitzat per a situar el tema, es realitzarà una revisió preliminar de literatura i actors que parlen sobre les necessitats de finançar la formació per a determinats col·lectius.

2. Prospectiva i anàlisi: a fons dels principals problemes que una política d'ajuts a la formació pot contribuir a resoldre -política que pot venir tant des del sector públic com privat, amb o sense ànim de lucre. Aquesta fase, que ha de culminar en la publicació de diferents productes de recerca sobre el tema (fitxes de modalitats i, experiències, llistat d'especialistes) que es realitzarà en obert, de forma participada i propositiva. D'altra banda, a banda del contingut generat serà igualment important l'articulació d'una comunicat d'interès dins la qual s'estableixi una dinàmica de treball orientada a la reflexió i la creació de propostes de valor.


3. Una última fase on, a partir dels coneixements i comunitat emergits de la fase anterior, es facin propostes, la implantació de les quals la Fundació Jaume Bofill treballarà per a fer possible. El desenvolupament d'aquesta última fase queda fora d'aquesta convocatòria, tot i que sí que es demanarà a la candidatura que dugui a terme el projecte que apunti les vies a explorar en aquest sentit.

La recepció de candidatures per a dur a terme el projecte estarà oberta fins el 20 d'octubre de 2014.

Per a més informació sobre el projecte així com la forma de presentar-hi candidatures, si us plau consulteu les Bases de la convocatòria del projecte de recerca oberta sobre beques.

 

Notícies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar