Família i processos de socialització a Catalunya. Família i educació a Catalunya

Durant les últimes dècades s'estan produint en tot el món canvis substancials que afecten els hàbits de vida i les formes de relació entre les persones. La generalització de les tecnologies de la informació i de la comunicació, els canvis en les estructures econòmiques i en els modes de producció, la globalització, la incorporació de la dona al món del treball i la aparició d'estructures familiars molt diverses, han propiciat una modificació substantiva en els sistemes de valors tradicionals alhora que una sensació creixent de desorientació en sectors molt amplis de la població respecte a la manera com s'han d'educar els infants i els joves. Encara que els estils educatius parentals són una de les diverses variables per a la socialització dels infants i els joves entenem que es una de les més rellevants. Estudis recents demostren que la família explicaria una part important dels grau de socialització dels infants i a més , les altres variables que conformen la personalitat: temperamentals i genètiques, les escolars, els amics, el barri, la TV, etc. també estan regulades per estils educatius familiars que van reïxin el desenvolupament dels infants. Allò que passa en l'àmbit familiar i les repercussions sobre els processos de socialització dels infants i joves interessa a la societat catalana i es tema habitual de reflexió i d'anàlisi per part de pedagogs, sociòlegs i psicòlegs, però només molt recentment hem començat a disposar d'algunes dades respecte a aquests temes. Aquesta recerca, dirigida pel professor Rafael Torrubia, vol aportar informació quantitativa i qualitativa posant a l'abast de diferents especialistes (pedagogs, sociòlegs i psicòlegs), una base de dades amb indicadors sobre: dades sociodemogràfiques, socialització, pràctiques educatives parentals, clima familiar, formes de funcionament de les famílies, valors, relació família-escola, i activitats fora de l'horari lectiu. La recerca està fonamentada en un l'estudi de les pautes educatives familiars a Catalunya i la seva repercussió en els processos de socialització en nens i joves d'edats compreses entre 6 i 16 anys. S'ha començat una primera etapa de l'estudi amb els nens i nenes de 6 a 11 anys, i en una segona treballarem amb els de 12 a 16 anys. És pretén fer una anàlisi descriptiva de les pràctiques educatives, els hàbits familiars i els valors que tenen repercussió en l'educació dels fills a partir d'una mostra representativa de la població infantil i juvenil de Catalunya, estratificada per tipus d'hàbitat, de municipi i per edat. Es tracta de realitzar una enquesta a unes 1000 famílies, als professors i als nois i noies si són més grans de 10 anys. Posem a l'abast de tots els interessats els instruments de recerca que s'estan utilitzant en el treball de camp, el qual està en procés en aquests moments. Qüestionari autoadministrat a Joves Qüestionari autoadministrat a Mestres Qüestionari autoadministrat a Pares Qüestionari heteroadministrat a Pares

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar