Saber qui són i com són els estudiants universitaris, clau per a la millora de les universitats

La creació de l’Espai Europeu d’Educació superior (EEES) ha anat consolidant la necessitat de modificar la perspectiva de l'ensenyament universitari posant el focus en la seva dimensió social: les polítiques universitàries han de vetllar perquè els estudiants siguin capaços de completar els seus estudis sense obstacles relacionats amb el seu bagatge social i econòmic, i ampliar-ne la participació en tots els nivells sobre la base de la igualtat d'oportunitats.

Conèixer els perfils dels estudiants i les seves característiques i condicions de vida és un requisit fonamental per orientar la presa de decisions sobre polítiques universitàries i assolir majors nivells d’equitat participativa, tal i com defineix l’EEES. Amb aquest objectiu, alguns països han creat observatoris i instruments d’investigació de la vida estudiantil universitària, i a Europa la xarxa Eurostudent  s’ha constituït com a referent en l’anàlisi sistemàtica de les condicions socioeconòmiques dels estudiants. 

L’Estat Espanyol deixà de participar en la xarxa Eurostudent fa uns anys, menystenint les conseqüències de no disposar d’informació per prendre decisions sobre el sistema universitari. Només la Encuesta de Condiciones de Vida y Participación de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU) realitzada l’any 2011 des de la Universitat de València, va suplir puntualment aquesta mancança. 

Via Universitària I: calen dades i arguments per dissenyar polítiques adequades

Seguint la línia iniciada per Eurostudent i ECoViPEU, l’any 2015 la Fundació Jaume Bofill, en col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats, va impulsar el projecte Via Universitària I, una enquesta en línia realitzada a 20.512 estudiants de 1r cicle i de 2n cicle de 19 universitats de la Xarxa Vives.

Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis va contribuir a:

  • Posar en evidència la necessitat de generar més i millor coneixement sobre del perfil de l’estudiantat i de les seves condicions de vida i d’estudi. 
  • Servir d’eina de reflexió i de debat sobre les polítiques universitàries.
  • Demostrar que generar i disposar d’aquesta informació és fonamental per al disseny de polítiques educatives orientades a la millora en l’accés, l’itinerari, el rendiment i l’aprenentatge, i l’acompliment dels estudis universitaris.

Els resultats  mostraven l’existència d’una gran diversitat en els perfils socioeconòmics i culturals dels estudiants universitaris, alhora que també assenyalava l’existència de desigualtats en l’accés, així com també en les condicions de vida i d’estudi durant l’etapa universitària, i d’expectatives de desenvolupament professional. 

Aquestes dades van subratllar el paper de la universitat com a peça clau de les trajectòries educatives, van demostrar que no es poden prendre decisions sense un coneixement aprofundit de com és l’estudiant universitari avui i van posar de relleu la necessitat d’una aliança estratègica del sistema universitari per generar coneixement útil per a les universitats en la definició de les seves estratègies i polítiques (evidence based policy).

Via Universitària II, aliança universitària per consolidar dades 

La Xarxa Vives d’Universitats ha donat continuïtat al projecte amb la realització d’una segona onada de l’enquesta, en la qual ha comptat amb la participació de l’Agència per a la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya, la col·laboració de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i la implicació de vint universitats de Catalunya, Illes Balears, País Valencià i Andorra. Aquesta segona edició ha enquestat més de 40.000 estudiants, el doble de la primera edició, gràcies al compromís de totes les institucions partícips i, sobretot, de l’interès de les pròpies universitats en contribuir a generar coneixement per a la millora del sistema.

Els resultats, previstos per a mitjans de 2019, aportaran noves conclusions i seran una eina útil per a la definició de les propostes, estratègies i polítiques en l’entorn de l’educació superior amb la finalitat d’assolir majors nivells d’equitat participativa. En paraules de Francesc Xavier Grau, actual Secretari d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i anteriorment promotor de Via Universitària des de la Xarxa Vives, “El que fem avui en l’educació superior és que tindrem demà com a societat”.

Notícies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar