L’impacte educatiu del moviment edcamp: què ens diuen les evidències?

El moviment Edcamp és un espai de trobada per a persones interessades en l’educació amb ganes de compartir, aprendre i fer xarxa entre elles a través de converses sobre diversos temes.

Es tracta d’un moviment contracultural on no hi ha experts sinó experteses, on no hi ha un programa definit sinó que el defineixen els mateixos participants i on no hi ha moderació ni conferenciants sinó que són debats completament autogestionats.

Relacionat: 5 motius de pes per organitzar un Edcamp Online!

Aquest moviment, que arriba a Catalunya l’any 2016, ofereix la possibilitat de compartir i debatre sobre temes educatius innovadors actuals i emergents, però sobretot útils, propers i contextualitzats. Situacions, propostes, reptes i experiències diàries de docents, professionals de l’educació i fins i tot familiars, que permeten generar aprenentatges i revertir directament en les pràctiques dels centres i altres entitats educatives.

L’edcamp, més enllà de ser un punt de trobada i de connexió de persones, té un gran impacte educatiu, tant en els participants com en els alumnes, que són els destinataris finals de tota reflexió, canvi i transformació educativa.

Relacionat: Com organitzar un Edcamp Online? Guia ràpida per a futurs edcampers digitals!

Aquest impacte i creixement professional es pot veure i viure en directe en un edcamp a través dels aprenentatges i conclusions que es produeixen. Alhora, la revista educativa Teaching and Teacher Education va fer un estudi l’any 2018 sobre la percepció dels participants pel que fa a l’impacte dels edcamps.

Titulat “Educators’ perspectives on the impact of Edcamp unconference professional learning”, l’article feia referència als intercanvis de recursos que es donen, els nous projectes i col·laboracions que es generen i els reptes de futur que es comparteixen.

A través d’una entrevista a 105 docents i altres professionals de l’educació (88% dones i 12% homes) entre 4 i 8 mesos després d’haver participant en un o més edcamps, es van obtenir uns resultats qualitatius que demostren l’impacte educatiu de l’edcamp i els aspectes més rellevants.

Les preguntes que es van fer als participants d’aquest estudi van ser:

 1. Quines van ser les percepcions dels participants sobre l’impacte dels edcamps en la seva pràctica educativa?
 2. Quines van ser les percepcions dels participants sobre l'impacte dels edcamps en l’aprenentatge dels seus alumnes?
 3. Quins factors van identificar els participants que limiten i permeten l’ús d’allò que han après en un edcamp?
El 91% dels entrevistats van indicar que havien canviat les seves pràctiques educatives diàries després d'haver participat en un edcamp

Sobre la primera pregunta, la gran majoria (91,4%) van indicar que havien canviat les seves pràctiques educatives diàries com a resultat de la seva participació a l’edcamp. L’anàlisi de la descripció d’aquests canvis va donar lloc a la identificació de temes diversos i molt rellevants:

 • Tecnologia en l’educació.
 • Metodologies d’aprenentatge.
 • Col·laboració amb el professorat.
 • Desenvolupament professional.
 • Disposició de l’aprenentatge.

Molts dels entrevistats van descriure canvis pel que fa a la tecnologia i les metodologies d’aprenentatge, defensant que un edcamp permet compartir una gran quantitat de recursos, eines i experiències tecnològiques, així com projectes i activitats sobre noves metodologies d’aprenentatge.

Gràcies a això, van poder conèixer què feien altres docents i plantejar canvis en les seves pràctiques educatives diàries millorant l’aprenentatge del seu alumnat. A més, van destacar l’oportunitat de participar en un espai on poder escoltar i compartir amb altres docents, parlar amb ells cara a cara i debatre plegats.

Relacionat: Infografia Com organitzar un Edcamp Online

La col·laboració posterior a l’edcamp del professorat també va ser un fet destacat. Molts participants compartien que han continuat treballant per connectar amb altres persones i seguir aprenent, i fins i tot van formar equips i xarxes de treball.

Al final, una part dels participants va destacar que l'assistència a un edcamp va incidir positivament en la seva actitud i predisposició cap a l’aprenentatge. Els va judar a guanyar confiança i seguretat gràcies a la possibilitat de compartir i debatre amb altres companys sobre temes que desconeixien o no dominaven.

Pel que fa a la segona pregunta, tots els participants que havien dit que l’edcamp els havia ajudat a replantejar les seves pràctiques educatives també van percebre que aquests canvis tenien un impacte positiu en l’aprenentatge dels estudiants.

Les respostes dels participants van mostrar els següents temes, destacant sobretot una major participació i compromís de l’alumnat en les activitats educatives diàries, un augment de la predisposició d’aprenentatge, un major interès i entusiasme, un augment de la col·laboració entre l’alumnat i amb el docent, i en general, un canvi en la cultura de l’aula i del centre:

 • Participació dels alumnes.
 • Noves experiències pels alumnes.
 • Millora de les metodologies d’aprenentatge.
 • Disposició o mentalitat d’aprenentatge.
 • Lideratge.
 • Noves habilitats pels estudiants.

Per últim, les respostes de la tercera pregunta apunten que més de la meitat dels docents (61,2%) van trobar algun obstacle o barrera quan van intentar implementar allò que havien après a l’edcamp.

Els factors més comuns van ser:

 • Falta de temps per dissenyar i implementar canvis en les pràctiques.
 • Falta de suport dels companys del centre.
 • Falta de recursos per tirar endavant els canvis desitjats.

D’altra banda, els resultats també mostren que la resposta més freqüent a aquesta tercera pregunta va ser que no hi havia cap tipus de barrera. És més, que hi havia aspectes que donaven suport i empoderaven a fer canvis en les pràctiques educatives, i sobretot destacaven el suport de la resta de participants dels edcamps.

Molts van ressaltar el potencial de la comunitat edcamper i la solidaritat i confiança que es genera després d’haver participat en un edcamp. Els participants aconseguien sentir-se membres d’una comunitat i empatitzaven totalment amb altres docents edcampers, mantenint el contacte passat l’esdeveniment i col·laborant plegats per seguir aprenent i creixent.

A tall de conclusió, veiem que l’edcamp és un moviment educatiu transformador, contracultural i amb molt potencial. Aporta molts beneficis a participants i organitzadors i que té un gran impacte en les pràctiques educatives de docents i altres professionals de l’educació.

Des dels seus inicis als Estats Units (2010) i la seva arribada a Catalunya (2016) ha esdevingut un punt de trobada educatiu per a tota persona interessada, oferint oportunitats d’aprenentatge, connexió i transformació de l’educació.

Davant les evidències d’aquest estudi i les percepcions i sensacions que es generen i desprenen en les celebracions dels edcamps a casa nostra, no tenim cap dubte que el moviment edcamp ha de mantenir-se com una opció molt ferma d’aprenentatge dins la comunitat educativa.

Des d’aquí seguirem treballant per intentar fer possibles nous edcamps que aportin aprenentatge i tinguin un gran impacte!

Notícies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar