Àlex Cosials
“Apassionat per la lectura, és a dir, apassionat per la llibertat, la curiositat i les descobertes”

Àlex Cosials

Diplomat en biblioteconomia i documentació i llicenciat en documentació per la Universitat de Barcelona (UB) amb una àmplia experiència en promoció de la lectura i biblioteques escolars. Ha treballat al Patronat Català Pro Europa (2001-2002), al Centre UNESCO de Catalunya (2002-2011) i al Servei de biblioteques escolars L’Amic de Paper (2003-2007).

Coordinador del programa LECXIT-Lectura per a l’Èxit Educatiu. Així mateix, des del 2002 és professor associat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, on col·labora al Màster de Biblioteca escolar i promoció de la lectura. És membre del grup de recerca Bescolar, de l’Observatori de biblioteques, llibres i lectura i del Grup de treball Bib.Botó de biblioteques infantils i Juvenils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Ha estat el traductor al català de diversos materials de la IFLA, i autor d’articles sobre lectura i biblioteques escolars, entre els quals destaca: DÍAZ-PLAJA, A. i COSIALS, À. (2012). “La promoció de la lectura a l'escola”. Dins: Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2012. Barcelona: l'Observatori (UB). pp. 142-151.

És un convençut del treball en xarxa i de les possibilitats de l’educació com a vector de transformació i justícia social.

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept