Carles Monereo Font

Carles Monereo Font

Carles Monereo Font, Catedràtic de Psicología del departament de Psicologia Bàsica, evolutiva i de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Visiting Professor de la Oxford Brooks University (UK). Dirigeix el grup de recerca reconegut Seminari d’Investigació interuniversitària estratègies d’ensenyament-aprenentatge (SINTE) de la UAB i és president de la 11th International Conference of Dialogical Self. Especialista en Psicologia de l’Educació, ha publicat mes de 200 textos en aquest àmbit en revistes i llibres nacionals i internacionals. És consultor de diverses universitats, nacionals i internacionals, institucions educatives i administracions públiques i d'organismes internacionals.

Events

It has been part of the following events

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept