La Fundació Bofill reclama que els nous pressupostos de la Generalitat apostin per reduir el dèficit de finançament i inverteixin en equitat educativa

Notícies
  • Catalunya es troba en un punt d’inflexió: o cap a l’aprofundiment de les desigualtats educatives o bé cap a una educació generadora d’oportunitats per al conjunt de l’alumnat.
  • Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023 són una eina crucial per defugir de la cronificació de les desigualtats educatives i aconseguir que cap alumne quedi enrere del progrés educatiu.
  • Calen uns pressupostos educatius orientats a reduir dràsticament els nivells de desigualtat actuals i que prioritzin les polítiques adreçades als col·lectius, centres i entorns educatius més vulnerables, els quals han sigut els més colpejats per la crisi.
  • Des de la Fundació Bofill, proposem 6 àmbits i 11 mesures prioritàries d’inversió que corresponen principalment al pressupost del Departament d’Educació, tot i que en alguns casos també requereixen la participació d’altres departaments com ara Drets Socials.
  • Apostem per una política de recursos més focalitzada, que parteixi d’un bon diagnòstic d’allà on es troben les necessitats del sistema i les principals palanques per aconseguir millores duradores i significatives.

Barcelona, 12 de desembre de 2022

Catalunya ha fet molts avenços en matèria educativa en els darrers anys, però la crisi de la Covid-19 ha agreujat algunes de les febleses i desigualtats del sistema educatiu. La pandèmia ha dut a una pèrdua d’aprenentatges i a un increment de desigualació educativa que es poden cronificar si no s’activen mesures immediates.

  • Continuem al capdavant dels països amb més joves poc qualificats i sense estudis postobligatoris, tot i haver reduït notablement les xifres d’abandonament escolar prematur en les darreres dècades des d’un 32,9% l’any 2008 a un 14,8% l’any 2021. Tan sols Romania, amb un 15,3% de joves que han abandonat, supera la taxa catalana.
  • Les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO mostren un retrocés en els resultats dels alumnes catalans a conseqüència de la pandèmia, especialment en matemàtiques i anglès. La puntuació en aquestes proves ha caigut 9,1 punts en matemàtiques i 6,3 en llengua anglesa.
  • Catalunya manté un dèficit estructural en l’oferta de programes de noves oportunitats, des del curs 2013-2014 fins al curs 2019-2020, hi ha vora 7.000 alumnes en Programes de Formació i Inserció (PFIs), que representa una taxa d’escolarització del 4,7%, lluny de la mitjana espanyola (8,3%).
  • Els nivells de segregació escolar a Catalunya fa anys que són molt elevats en el context europeu, i no milloren. Actualment, un 40% alumnes de l’alumnat de primària i un 32% del d’ESO hauria de canviar de centre perquè s’assolís una distribució equilibrada de l’alumnat estranger al conjunt de la xarxa escolar catalana. Aquests alts nivells provoquen baixos resultats educatius globals i fortes desigualtats.

Relacionat: Descarrega el document Pressupostos 2023: invertir en equitat per reduir les desigualtats educatives

El sistema educatiu arrossega elevats nivells de desigualtat en molts àmbits als quals cal donar resposta de forma immediata: l’estatus socioeconòmic de l’alumnat condiciona amb força els resultats educatius i dictamina el seu accés al lleure educatiu i a les activitats escolars. Pel que fa a l’abandonament escolar prematur, aquest és més del doble entre els col·lectius més vulnerables, com ara joves d’origen migrat o procedents de famílies amb baix nivell d’estudis.

Tot i l’increment de la inversió pública el 2020 com a resposta a la crisi de la covid-19, encara estem en uns nivells insuficients. Catalunya inverteix en educació un 3,6% del PIB, lluny encara del 4,2% del conjunt de l’Estat o del 4,6% de la UE. Aquest volum és encara molt lluny de l’objectiu del 6% definit a la LEC.

Els pressupostos 2023 són una eina crucial per aconseguir que cap alumne quedi enrere del progrés educatiu.

Catalunya es troba en un punt d’inflexió: o cap a l’aprofundiment de les desigualtats educatives i, de retruc, cap a un sistema de resultats mediocres, o bé cap a una educació de qualitat i generadora d’oportunitats per al conjunt de l’alumnat.

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023 són una eina crucial per revertir aquesta situació i aconseguir que cap alumne quedi enrere del progrés educatiu. Si volem una educació robusta, equitativa i de qualitat, calen uns pressupostos educatius orientats a reduir dràsticament els nivells de desigualtat actuals que prioritzin les polítiques adreçades a aquells col·lectius, centres i entorns educatius més vulnerables, els quals han sigut els més colpejats per la crisi.

Relacionat: Descarrega el document Pressupostos 2023: invertir en equitat per reduir les desigualtats educatives

Només aconseguirem aprofitar aquestes oportunitats i superar l’estancament actual en què es troben els principals indicadors del nostre sistema educatiu si en els propers anys apostem per una política de recursos més focalitzada, que parteixi d’un bon diagnòstic d’allà on es troben les necessitats del sistema i les principals palanques per aconseguir impactes duradors i significatius de millora.

Des de la Fundació Bofill, proposem 6 àmbits i 11 mesures prioritàries d’inversió que corresponen principalment al pressupost del Departament d’Educació, tot i que en alguns casos també requereixen la participació d’altres departaments com ara Drets Socials.

La selecció d’aquestes apostes imprescindibles per reduir efectivament les desigualtats i la millora educativa no exclou que s’hagi de continuar avançant i invertint en altres àmbits estratègics per al sistema educatiu com ara l’etapa 0-3, la innovació i transformació educativa o la formació al llarg de la vida.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar