2wf-min_05sep_600x740px.jpg

Els agrupaments escolars: impactes sobre les oportunitats educatives dels i les joves

La creixent complexitat sociocultural existent a Europa i la ràpida transformació de la composició escolar per origen de l’alumnat han introduït canvis en el sistema educatiu i en l’organització escolar interna dels centres que han conduit a implementar noves estratègies, mesures i pràctiques de suport educatiu que responen a diversos models, més selectius o inclusius.

 • Pàgines 57
 • Data 30/11/2022
 • ISBN 978-84-124829-7-3

La creixent complexitat sociocultural existent a Europa i la ràpida transformació de la composició escolar per origen de l’alumnat han introduït canvis en el sistema educatiu i en l’organització escolar interna dels centres que han conduit a implementar noves estratègies, mesures i pràctiques de suport educatiu que responen a diversos models, més selectius o inclusius.

A Catalunya, treballs previs assenyalen que sota un model normatiu inclusiu trobem pràctiques d’agrupament de l’alumnat diverses, i sovint allunyades de les recomanacions que apunten evitar les formes d’agrupament homogeni per capacitat, com estratègia poc eficaç per a la millora global del rendiment i especialment perjudicial per al benestar i la vinculació escolar de l’alumnat en situació de major risc o vulnerabilitat educativa.

Tant la complexitat de la qüestió, que es vincula directament al repte de l’eficàcia i l’equitat educativa, com la varietat de situacions en el context català fan que sigui pertinent esclarir les tipologies, l’abast i l’impacte de les formes de distribució de l’alumnat.

Mesures:

1. A nivell de sistema i de política educativa:

 • Preservar i promoure un model educatiu comprensiu i democràtic que garanteixi una experiència escolar en condicions d’equitat.
 • Mantenir models normatius que donin prioritat a formes d’agrupament heterogeni i a les mesures universals.
 • Evitar itineraris rígids de forma primerenca.
 • Fomentar vies de continuïtat educativa, sense barreres entre itineraris.
 • Evitar l’ambigüitat normativa i blindar la possibilitat d’establir grups de nivell homogeni rígids entre grups-classe.
 • Revisar el currículum per superar una perspectiva etnocèntrica, androcèntrica i classista, per a un aprenentatge accessible per a tot l’alumnat.
 • Recopilar i publicar dades oficials sobre els tipus d’agrupaments.
 • Dotar l’educació pública dels recursos necessaris per evitar lògiques selectives.
 • Impulsar la recerca per disposar de dades més precises dels models i dels tipus d’organització escolar, així com dels seus impactes, i incentivar-ne la difusió.
 • Incentivar la producció i el reconeixement dels equips docents que impulsen projectes basats en el principi de comprensivitat.

2. A nivell de centre:

 • Consolidar la idea que tot l’alumnat té potencial per a un aprofitament màxim del procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Oferir formació continuada del professorat.
 • Promoure espais de reflexivitat entre el claustre, de revisió de la cultura escolar, desmantellant la perspectiva del dèficit sobre determinat alumnat.
 • Promoció d’un bon clima escolar, que reconegui, de forma real i simbòlica, del valor de la diversitat sociocultural.
 • Difondre i implementar metodologies cooperatives a l’aula i altres formes d’agrupaments heterogenis.
 • Prioritzar la implementació de mesures de suport universal i preventives per sobre de les addicionals compensatòries.
 • Garantir estàndards curriculars elevats per a tot l’alumnat.
 • Implementar de forma flexible i temporal les mesures de suport addicional amb agrupaments homogenis, incloses a la normativa.
 • Desplegar les mesures i suports de reforç educatiu de manera no segregada.
 • Garantir un suport lingüístic continuat i coherent amb el model inclusiu per a l’alumnat d’origen estranger.
 • Incorporar processos d’assessorament i acompanyament externs davant possibles resistències al canvi per part de la comunitat educativa.

Publicacions i vídeos

Contingut relacionat

Els agrupaments escolars: impactes sobre les oportunitats educatives dels i les joves

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar