Experiència APS - Biabanca ètica

  • Data 22/07/2016

El club d'emprenedors de l'Institut Miquel Biada de Mataró parteix d'una iniciativa amb l'objectiu d'establir unes bases per a l'aprenentatge de les finances ètiques, contribuint alhora a la millora continua i la transformació social. 

Es tracta de la formació del "Club d'emprenedoria Biada" des del qual es decideix crear, per a aquest projecte de promoció de les finances ètiques, un banc anomenat Biabanca Ètica. L'objectiu és oferir un servei d'assessorament financer, des del punt de vista ètic, als alumnes del nostre centre que cursen una matèria transversal als cicles formatius (Empresa i iniciativa emprenedora) i que han portat a terme el seu pla d'empresa. 

Aquest assessorament ha estat ofert per part dels alumnes de tercer d'ESO i 2n curs de cicle mig de gestió administrativa. Per tant ha estat un treball transversal i coordinat d'alumnes de tercer d'ESO i de Cicles Mitjos, amb el suport i promoció d'una entitat de banca ètica, que ha estat Oikocrèdit de Catalunya.

Les etapes del projecte han estat les següents: 

Febrer a març: Disseny del projecte per part dels assessors.

El centre ens va cedir una aula, i els alumnes l'han convertit en una banca ètica, decorant-la i condicionant-la; preparant tríptics, murals i cercant informació sobre les finances ètiques. Ha estat un treball conjunt amb la participació de molts àmbits del centre: departaments, professors, entitats, coordinació pedagògica, etc...

Abril: Xerrades de difusió sobre la banca ètica.

Els alumnes han confeccionat i exposat una presentació en power point sobre què és la banca ètica i qui és Biabanca. Es realitza doncs una campanya de sensibilització i informació al centre, especialment als alumnes de cicles formatius participants.

Maig: Obertura del servei d'assessorament.

S'estableix un calendari per a les visites a Biabanca dels emprenedors que rebran l'assessorament financer per als seus plans d'empresa.

Juny: Avaluació del projecte

A partir d'uns tests d'autoavaluació previs i posteriors al projecte, s'ha analitzat els punts forts i els punts de millora del projecte.

Els alumnes han mostrat un elevat grau de motivació i participació durant tot el procés.

Cada grup d'alumnes ha tingut la seva valoració del treball fet corresponent, en funció de la matèria on s'encabia el projecte per a cadascú (Emprenedoria: Tercer d'ESO; Tresoreria: 2n Cicle mig administratiu; Empresa i iniciàtica emprenedora: 2n curs cicle mig nàutica i 2n curs cicle mig automoció). 

L'assessorament parteix de la promoció d'uns criteris ètics establerts per Biabanca, que són els requisits que han de complir els plans d'empresa. Els principals criteris són, per exemple:

- Respecte al medi ambient (gestió dels residus, ús d'energies alternatives)

- Respecte a l'entorn laboral i social (condicions laborals, col·laboració amb grups desfavorits i desenvolupament local del territori).

A més d'informar-se dels productes financers existents, els alumnes compten amb la possibilitat de rebre unes recomanacions ètiques per tal de desenvolupar i millorar els seus projectes empresarials.

Després de l'estudi de la viabilitat global de cada projecte empresarial, es decideix atorgar a cadascú quin import i tipus de finançament més adequat es pot oferir (microcrèdit, "préstec emprenedor", etc).

Durant aquest procés, els alumnes s'han convertit en banquers ètics, assessors financers, comunicadors, i protagonistes del seu propi aprenentatge, valorant el treball en equip i la col·laboració mútua.

L'objectiu global és donar a conèixer, dins l'àmbit de l'educació financera, una via alternativa de finançament i d'inversió basada en uns criteris ètics per als seus projectes, gràcies als quals contribueixin a aconseguir un desenvolupament sostenible i una millora dins la societat en la que viuen.

Per a més informació: 

Articles sobre el projecte:

Notícia al blog del centre aquí

Notícia al bloc d'Oikocrèdit Catalunya, aquí.

Post al blog APS i valors (GREM de la Universitat de Barcelona) aquí

www.aprenentatgeservei.cat

@apscatalunya

#aps #aprenentatgeservei

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar