“Zero en conducta”: què funciona per millorar les actituds i el clima d’aprenentatge als centres? (retransmissió en directe)

  • Data 22/05/2018

Reproducció en directe de l'acte “Zero en conducta: què funciona per millorar les actituds i el clima d’aprenentatge als centres?" 

Les conductes o actituds disruptives, d’indisciplina, desafiament o, fins i tot, d’agressivitat i violència, sobretot quan tenen una certa intensitat i són sostingudes en el temps, distorsionen el funcionament òptim de les classes i comprometen les condicions d’ensenyament-aprenentatge d’alumnat i professorat.

Les respostes que des dels centres educatius s’ha donat a aquesta problemàtica han estat diverses. En alguns casos s’ha posat l’èmfasi en l’establiment de sancions disciplinàries, sovint traduïdes en expulsions de classe o del centre. L’evidència, però, ens diu que l’estratègia sancionadora no sol ser efectiva a l’hora de redreçar el mal comportament; és més, acostuma a tenir un impacte negatiu en les conductes i oportunitats educatives de l’alumnat sancionat. 

En altres casos, s’ha apostat per enfocaments preventius, de treball competèncial, reforç positiu o mediació. Parlem aleshores de plans de convivència i millora del clima escolar o estratègies de gestió de l’aula, programes socioemocionals, però també d’intervencions focalitzades (amb o sense especialistes), diversificacions curriculars o escolarització compartida.

Què sabem sobre l’efectivitat d’aquestes intervencions? Quines funcionen millor? En quines condicions? Per a quins col·lectius? I, sobretot, com podem fer per avançar cap a programes conductuals més efectius en el curt i en el llarg termini a casa nostra?

Presentat per Marc Balaguer, Director d’Ivàlua, i moderat per Mònica Nadal, Directe de recerca de la Fundació Jaume Bofill. 

En una primera part de l’acte, es presenta la revisió d’evidències que ha elaborat Miquel Àngel Alegre, Cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill i ex-analista d’Ivàlua. Aquest informe sintetitza les conclusions d’avaluacions internacionals sobre els impactes del programes de millora conductual en les actituds i resultats educatius de l’alumnat. Aquest informe és contrastat per Maria Jesús Comellas, que presenta les claus per aterrar aquestes evidències i àmbits de millora al nostre context.

En la segona part de l'acte, es compta amb una taula de debat formada pels següents professionals:

  • José Ramón Ubieto, Psicoanalista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya.
  • David Rodríguez, President de la Fundació Main.
  • Gené Gordó Aubarell, Sub-directora General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa, Departament d’Ensenyament.

El debat gira al voltant de qüestions com ara:

  • Si l’estratègia sancionadora no funciona, aleshores quines alternatives s’haurien de prioritzar?
  • Com promoure plans de convivència o anti-violència que impregnin significativament el conjunt d’actors i dinàmiques que tenen lloc al centre i a les aules?
  • Quines són les intervencions focalitzades que funcionen millor (diversificació curricular, treball en grups reduïts, tutoritzacions, mediació…)? Com compaginar l’atenció específica als alumnes “conductuals” amb la seva vinculació als processos escolars ordinaris? 
  • Quin paper ha de tenir el professorat en el disseny i implementació d’aquests programes? Com fer que aquest paper sigui més involucratiu i efectiu?
  • Com aconseguir una xarxa de prevenció i atenció de les problemàtiques conductuals que sigui sostenible, ajustada a les necessitats i aplegui professionals de dins i fora dels centres?

Aquest debat està organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill en el marc del projecte "Què Funciona en Educació", una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país. 

Twitter: #EduEvidències.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar