5 claus per programar una oferta educativa ajustada i reduir la segregació escolar

Notícies

La programació de l'oferta educativa és una finestra d'oportunitat clara per reduir la segregació escolar. Sense una oferta de places ajustada al nombre d'alumnes, la resta de mesures per distribuir l'alumnat vulnerable perd molt d'efecte.

De la mateixa manera que quan creix el nombre d'alumnes es creen noves places escolars, cal reduir-les si la previsió de nou alumnat disminueix. No obstant això, molts municipis encara no han pres decisions per ajustar l'oferta de places al nombre real d'alumnes. Aquesta necessitat, a més, s'anirà fent més urgent al llarg dels pròxims anys ja que les dades demogràfiques indiquen que la baixada de la natalitat s'està intensificant. Així doncs, si no es prenen decisions al respecte, la situació de sobreoferta agreujarà encara més la segregació escolar.

Actualment, el 24,2% dels centres escolars a Catalunya tenen baixa demanda, és a dir, no arriben a omplir el 75% de les places que oferten a la preinscripció. Aquestes places vacants als centres menys desitjats són susceptibles d'omplir-se amb alumnes vulnerables que arriben durant la matrícula viva. I així es provoca una concentració de l'alumnat vulnerable als centres menys desitjats que ja eren de per si complexos.

Per evitar aquesta situació, cal incorporar criteris desegregadors en la programació i fer de la reducció de la segregació un objectiu a les Taules Mixtes de planificació. Per aconseguir-lo, és important tenir en compte els següents factors:

1. Programar l’oferta pensant en la demanda real perquè no quedin vacants

Per programar una oferta ajustada a les necessitats reals d’escolarització del municipi cal conèixer les dades del padró amb el nombre d’alumnes que es matricularan el curs vinent.

S’ha de contrastar si el nombre de preinscripcions ha coincidit al llarg dels anys amb el nombre d’alumnes que reflecteix el padró i, en cas contrari, caldrà adaptar-lo a les necessitats d’escolarització del municipi. Tot i que l’objectiu de cada municipi ha de ser retenir el màxim d’alumnes possible, cal fer els càlculs d’acord amb el volum real de preinscripcions esperat.

2. Considerar la matrícula viva en la programació de l’oferta

El curs 18/19, 16.384 alumnes van matricular-se després de l’inici de curs. No obstant això, molts municipis no planifiquen la seva oferta educativa considerant la matrícula viva. Aquesta situació provoca que una gran part d’ells es matriculi a centres amb vacants, generalment centres complexos poc desitjats que no s’havien omplert a la preinscripció. Per tant, es concentra i cronifica la complexitat, creix l’estigma cap aquests centres i cada cop menys famílies volen matricular-hi els seus fills.

Per repartir la matrícula viva equilibradament cal programar una oferta de places que permeti matricular alumnes al llarg del curs a tots els centres. Això es pot aconseguir amb un decrement general de les ràtios inicials que deixi el mateix espai per matrícula viva i fora de termini a tots els centres després de la preinscripció. Es tracta d’una mena de reserva de places per aquest tipus de matrícula.

Per calcular com ha de ser el decrement de la ràtio cal considerar no només la matrícula viva que arribarà al llarg d’un curs, sinó de tota l’escolaritat. Actualment, molts municipis veuen com als nivells superiors (5è o 6è de primària, o 4t d’ESO) ja no queden llocs escolars disponibles i l’assignació de plaça pels alumnes de matrícula viva és complicada. Sovint només queda espai als centres més vulnerables i acaba forçant als municipis a haver de fer augments de ràtio a molts grups o fins i tot haver d'obrir “grups bolet” o mitjos grups desquadrant així tota la planificació de l’oferta feta en primera instància.

3. Crear estratègies d'informació i orientació per a les famílies

Un municipi sense vacants disponibles tindrà més famílies que no es puguin preinscriure en la seva primera opció, especialment si hi ha centres molt desitjats. Per tant, una programació ajustada ha d'acompanyar-se amb una estratègia sòlida d'informació i orientació a les famílies per garantir que tothom aconsegueixi una plaça que cobreixi les seves necessitats personals.

Cal recordar que el fet de no entrar en la primera opció és una situació natural en una xarxa educativa ajustada i equilibrada, i que el dret de les famílies és el de tenir una plaça escolar dins de l'oferta disponible.

És important garantir capacitats d'orientació i acompanyament a les famílies per buscar una plaça escolar adequada dins de les opcions disponibles a l'oferta inicial respectant uns criteris mínims com una proximitat raonable al domicili i un projecte educatiu que s'adeqüi a les seves preferències. Algunes de les estratègies possibles són les xerrades antirrumors, disposar de bona informació des de l'Oficina Municipal d'Escolarització, les reunions informatives conjuntes, els cafès informatius, mostrar els projectes pedagògics als mestres de les escoles bressol o als tutors de 6è.

4. No obrir "grups bolet" ni fer augments de ràtio sense causes justificades

La programació d'una oferta educativa ajustada té per objecte evitar que quedin vacants a la preinscripció. És possible que en un primer moment algunes famílies facin pressió per obtenir plaça a les seves primeres opcions, encara que no hi hagi oferta disponible. Si finalment es modifiqués la programació de l'oferta de places només per desitjos d'algunes famílies, s'aconseguiria un efecte invers a l'esperat: els centres més desitjats estarien plens mentre que els centres menys desitjats es quedarien amb una ràtio baixa i tindrien moltes vacants que, possiblement, acabarien omplint-se amb matrícula viva i augmentant la complexitat del centre.

Per altra banda, en cas que la demanda en preinscripció fos superior a l'oferta prevista i calgués obrir un "grup bolet", és recomanable fer-ho amb criteris desegregadors, tractant que aquesta nova obertura no accentuï la concentració d'alumnat més benestant en un mateix centre. Per tant, si s'obrís un "bolet" seria important bloquejar les vacants en cas que n'hi quedessin i així evitar que hi hagi la possibilitat d'assignar-hi matrícula viva.

5. Tancar la ràtio dels centres vulnerables si hi queden places vacants

Les orientacions del Departament d’Educació per equilibrar l’escolarització donen la possibilitat de tancar la ràtio dels centres més vulnerables on han quedat moltes vacants després de la preinscripció. El tancament de grups és una mesura per trencar aquest cercle de concentració de vulnerabilitat. Per tant, si es detectés que algun grup amb molta complexitat ha quedat amb moltes vacants després del període ordinari de preinscripció, caldria bloquejar-les per evitar que se li enviïn alumnes de matrícula viva.

Vols saber-ne més? Descarrega la guia d'orientacions que hem elaborat per la programació de l’oferta educativa.

    Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

    Acceptar