Carlos Ortiz

Carlos Ortiz

Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona (UB). S'ha especialitzat en gestió i direcció de biblioteques escolars dissenyant i implementant serveis,? ?amb l?’?objectiu de donar resposta a les necessitats de la comunitat educativa dels centres,? ?per? ?ajudar a aquestes a assolir l'èxit a les seves tasques,? ?educatives,? ?acadèmiques i vitals.?

Ha ?desenvolupat programes per treballar la formació d?’?usuaris a la biblioteca,? ?millorar la seva Competència Informacional,? ?incorporar el treball de les competències emocionals i les relacions socials al plaer per la lectura,? ?així com crear un servei d?’?acompanyament personalitzat pels alumnes que realitzen el Treball de Recerca de Batxillerat i el Projecte de Recerca de 4t d'ESO.

Durant aquests últims anys també ha realitzat altres col·laboracions i formacions amb diferents grups de treball relacionats amb la biblioteca escolar. ?S'ha format a diferents cursos ?que promouen l?’?acompanyament competencial i emocional dels ?alumnes,? ?fent servir la mirada de la psicologia ?i pedagogia humanista i? ?sistèmica aplicada a l?’?educació i al treball amb grups. També s'ha format en? ?educació viva,? ?lliure i activa. 

Continua formant-se a diferents cursos relacionats amb les TIC/TAC, la Competència Mediàtica,? ?la docència,? ?els PLE, la metodologia Flipped Classroom, la gamificació, i la programació? ?entre d?’?altres.

Events

It has been part of the following events

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept