Mig curs de diferència en competència lectora a 4t de primària entre l’alumnat que té acompanyament lector familiar i el que no

La Fundació Bofill impulsa la campanya Les famílies, aliades de la lectura” per contribuir a que les escoles, biblioteques i entitats liderin accions que incrementin el potencial de les famílies en l'acompanyament lector dels seus fills i filles.

  1. A Catalunya, 1 de cada 4 infants té un nivell lector baix quan acaba l’educació primària. No disposar d’un nivell òptim de comprensió lectora compromet negativament el rendiment acadèmic, prescriptor del fracàs escolar.
  2. El grau de competència lectora afecta de manera desigual a les famílies. L’alumnat que pertany a famílies amb baix nivell de renda, a 4t de primària presenta un nivell de competència lectora que es correspon a gairebé mig curs acadèmic menys que l’alumnat de famílies benestants (20 punts).
  3. L’acompanyament i el clima lector són factors determinants, lleugerament per sobre de la renda familiar (22 punts). La diferència entre l’alumnat amb suport familiar i el que no en té és significativa i es correspon a mig curs acadèmic a 4t de primària.
  4. És urgent fomentar polítiques públiques encaminades a activar el rol de les famílies com a agents clau en el desenvolupament de la competència lectora, especialment en els casos d’entorns més vulnerables en els quals no es disposa d’ambients favorables per a la lectura.
  5. Per contribuir a donar-hi resposta, la Fundació Bofill ha creat la campanya Les famílies, aliades de la lectura. La iniciativa té l’objectiu de capacitar a les famílies de 4t, 5è i 6è de primària perquè acompanyin de forma exitosa el procés d’aprenentatge i construcció d’hàbits lectors dels seus fills i filles.

A Catalunya, 1 de cada 4 infants té un nivell lector baix quan finalitza l’educació primària

No disposar d’un nivell òptim de comprensió lectora compromet negativament el rendiment acadèmic, prescriptor del fracàs escolar.

El 25,2% de l’alumnat de Catalunya té un nivell baix o mitjà-baix de comprensió lectora a 6è de primària, és a dir, 1 de cada 4 infants quan finalitza la primària no aconsegueix assolir un nivell lector que li garanteixi comprendre amb facilitat allò que llegeix i apuntalar així el seu èxit educatiu i social.

La dada aïllada és ja alarmant però s’agreuja quan la correlacionem amb l’èxit educatiu. La recerca ens assenyala de forma contundent que un bon nivell de comprensió lectora és un factor protector del fracàs escolar perquè té una influència sobre el rendiment acadèmic superior a la de l’entorn socioeconòmic de l’alumnat (PISA, 2018).

Relacionat: Busquem 500 voluntaris i voluntàries per al programa LECXIT. Suma-t'hi!

Els infants amb un baix nivell de comprensió lectora, tot i tenir la mecànica lectora assolida i fluïdesa llegint, presenten dificultats per interpretar causes i conseqüències en una història, distingir la informació rellevant a una taula, gràfic o imatge, i integrar tota la informació d’un text per argumentar la seva importància, entre d’altres.

1 de cada 4 infants quan finalitza la primària no aconsegueix assolir un nivell lector que li garanteixi comprendre amb facilitat allò que llegeix i apuntalar així el seu èxit educatiu i social

Aquestes dificultats entorpeixen l’adquisició de coneixements i habilitats en altres àrees curriculars. Per exemple, quan no entenen un enunciat d’un repte matemàtic, quan no son capaços de cercar i destriar informació rellevant en un projecte de medi o bé quan no poden argumentar una opinió respecte la idea principal d’un text literari.

Una bona comprensió lectora és imprescindible per prevenir el fracàs escolar perquè no comprendre el que es llegeix compromet el rendiment acadèmic. És urgent promoure mesures pel desenvolupament de les competències lectores si volem garantir l’èxit escolar de tota la comunitat, prevenir l’exclusió social i generar alumnat resilient.

Relacionat: Llegeix la notícia de TV3 'Un de cada quatre alumnés té problemes per entendre què llegeix quan acaba la primària'

L’alumnat que pertany a famílies amb baix nivell de renda, a 4t de primària presenta un nivell de competència lectora que es correspon a gairebé mig curs acadèmic menys que l’alumnat de famílies benestants (20 punts).

A Catalunya l’anàlisi de les dades de Competències Bàsiques (2022) i de PIRLS (2016) alerten que la manca de recursos econòmics, socials i culturals de les famílies afecta de manera rellevant als nivells de comprensió lectora dels fills i filles.

Les proves de competències bàsiques de 4t 2022 també assenyalen aquesta desigualtat. A 4t de primària hi ha una distribució fortament desigual en els resultats d’assoliment de la competència entre centres educatius segons el seu índex de complexitat: 52,4% de l’alumnat té un nivell mitjà-baix o baix a les escoles d’alta complexitat, mentre que a les escoles de mitjana i baixa complexitat aquest percentatge es redueix al 35,3% i al 24,2% respectivament.

L’alumnat que pertany a famílies amb baix nivell de renda, a 4t de primària presenta un nivell de competència lectora que es correspon a gairebé mig curs acadèmic menys que l’alumnat de famílies benestants (20 punts).

És a dir, s’assoleixen menors nivell de competència lectora en aquells centres que concentren més alumnat de famílies desafavorides amb baixos recursos per acompanyar l’aprenentatge lector dels seus fills i filles.

L’acompanyament i el clima lector son factors determinants, lleugerament per sobre de la renda familiar (22 punts) 

La diferència entre aquell alumnat amb recolzament familiar i aquell sense és significativa i es correspon a mig curs acadèmic a 4t de primària.

A 4t de primària els resultats de PIRLS de 2016 a Catalunya posen de manifest que els nens i nenes que tenen recolzament a casa realitzant activitats relacionades directa o indirectament amb la lectura (explicar contes, cantar cançons, llegir en veu alta rètols i etiquetes, fer jocs amb l’alfabet...) tenen un rendiment més alt en comprensió lectora que els que no tenen aquest recolzament.

No només això, sinó que la diferència es veu encara més agreujada quan parlem específicament d’hàbits lectors de les famílies. Els fills i filles de les famílies que gaudeixen més de la lectura adquireixen un nivell de comprensió lectora molt superior als fills i filles de les famílies no lectores.

De fet, tant l’indicador relacionat amb les activitats pròpiament de recolzament i promoció, com l’indicador relacionat amb els hàbits de lectura a casa ens indiquen una diferència en els resultats de 4t de primària de mig curs acadèmic. Per tant, cada curs que passa, els infants desafavorits que no tenen un clima de promoció i acompanyament a casa veuen reduïdes les seves oportunitats de tenir èxit educatiu.

És urgent fomentar polítiques públiques encaminades a activar el rol de les famílies com a agents clau en el desenvolupament de la competència lectora, especialment en aquells casos en els quals el factor socioeconòmic les orienta cap un rol passiu envers la promoció

Al nostre sistema educatiu la lectura i l’escriptura són elements determinants per garantir l’èxit educatiu. Però malgrat l’escola ensenya bé a llegir, cal també que l’activitat lectora s’acompanyi des de casa. I és que d’entre totes les possibles estratègies d’implicació parental en l’educació dels fills i filles, la recerca ens indica que els efectes positius en els programes de lectura compartida en família són superiors als de la resta d’intervencions:

Font: Blasco, J. (2018). Què funciona en educació? Evidències per a la millora educativa. Els programes per fomentar la implicació parental en l’educació serveixen per millorar el rendiment escolar?

De fet, diversos estudis ens indiquen que els alumnes d’entorns socioeconòmics desfavorits amb un alt nivell de rendiment escolar són, precisament, bons lectors, amb puntuacions en competència lectora superiors a la mitja.

És a dir, si bé la situació socioeconòmica familiar és un factor de pes en l’èxit educatiu d’un infant, el compromís i la involucració de les famílies en l’educació dels infants afavorint l’adquisició d’hàbits i competències en lectura, resulten crucials per superar el risc d’exclusió social i generar alumnat resilient (Ferrer i altres, 2011). I és justament l’alumnat que presenta més confiança lectora qui té més probabilitats de ser resilient.

Aquesta resiliència es pot incrementar des de l’entorn familiar, no només a partir de models referents, sinó també realitzant petites accions des de casa que poden anar des de llegir paraules o frases senzilles en edats primerenques, fins a explicar històries o cantar cançons.

Així doncs, és imprescindible i urgent que les administracions públiques fomentin polítiques per l’acompanyament i capacitació de les famílies, a fi que que aquestes disposin de de les eines, recursos i temps per acompanyar als seus fills i filles de manera satisfactòria i, conseqüentment, contribuir en el seu èxit educatiu.

Les famílies, aliades de la lectura

Per tal de donar resposta a la situació actual, la Fundació Bofill presenta la campanya “Les famílies, aliades de la lectura” que té com a objectiu capacitar a les famílies de 4t, 5e i 6è de primària perquè acompanyin de forma exitosa el procés d’aprenentatge i construcció d’hàbits lectors dels seus fills i filles.

Des del programa LECXIT, Lectura per a l’èxit educatiu, impulsat per la Fundació Bofill, llancem Les famílies, aliades de la lectura, una iniciativa que ofereix a escoles, biblioteques i entitats socials la metodologia, els recursos pràctics i els espais formatius necessaris perquè liderin accions de capacitació parental en lectura dirigides a les famílies del seu entorn, especialment a aquelles que més ho necessiten.

La campanya proposa un model en obert per millorar les capacitats parentals en l’acompanyament lector dels fills i filles de 4t, 5è i 6è de primària per contribuir a que pares i mares se sentin perfectament capaços d’acompanyar-los en el procés d’aprenentatge i construcció d’hàbits lectors, un procés que té lloc a l’escola, però que és essencial que sigui present a casa.

La campanya proposa un model en obert per millorar les capacitats parentals en l’acompanyament lector dels fills i filles de 4t, 5è i 6è de primària

La campanya, a més, ofereix a tots els agents educatius coneixements, recursos pràctics i espais formatius i d’acompanyament orientats a incrementar les capacitats parentals de les famílies com aliades de la lectura, partint dels seus propis sabers i experteses.

Les famílies, aliades de la lectura compta amb la col·laboració i suport del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE). Aquesta col·laboració garantirà que els centres de màxima complexitat que ho desitgin puguin disposar de professionals per a dinamitzar les sessions amb les famílies.

Vols saber-ne més?

Notícies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar