imatgenotadepremsa.jpg

Nota de premsa: Neix l’aliança EDUCACIÓ360

 • La Diputació de Barcelona, la FMRPC i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’aliança Educació 360 que neix amb 34 socis: ajuntaments i ens locals, xarxes de centres educatius, associacions de mestres i educadors, entitats de lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya, i grups de recerca de les universitats.  L’aliança convoca a  tots els actors del país que promouen oportunitats educatives a connectar l’educació i els aprenentatges que estan oferint des de diversos àmbits.
 • Els promotors comparteixen el repte de superar un model educatiu centrat exclusivament en les activitats escolars lectives i consideren que l’aprenentatge extraescolar ofereix una qualitat i quantitat creixent d’oportunitats educatives valuoses encara poc reconegudes i desconnectades.
 • Davant els escenaris de desigualtat i segregació que es produeixen en l’accés a les oportunitats educatives fora del sistema reglat, la iniciativa es proposa garantir la igualtat d’oportunitats, sense exclusions.
 • Com a primera acció, 11 pilots territorials han posat en marxa iniciatives locals avançades que con-creten aspectes com la garantia de menjador escolar per a tothom, la connexió entre les activitats escolars i les de fora de l’escola, l’accés a extraescolars de qualitat per a tot l’alumnat i la connexió dels àmbits culturals i educatius dels municipis. Aquests pilotatges impactaran sobre una població superior a les 700.000 persones.
 • Com a segona actuació, es llança la Crida “Comunitats que eduquen” a les entitats de base comunitària a formar part d’un laboratori d’experiències educatives que promoguin col·laborativament noves oportunitats educatives i connectar aprenentatges.
 • Els promotors d’Educació 360 proposen estendre les experiències d’Educació 360 a tots els municipis i construir l’aliança per connectar actors, capacitats i recursos.
La iniciativa està basada en 5 idees força:

 • Pàgines 4
 • Data 26/01/2018
 • La Diputació de Barcelona, la FMRPC i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’aliança Educació 360 que neix amb 34 socis: ajuntaments i ens locals, xarxes de centres educatius, associacions de mestres i educadors, entitats de lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya, i grups de recerca de les universitats.  L’aliança convoca a  tots els actors del país que promouen oportunitats educatives a connectar l’educació i els aprenentatges que estan oferint des de diversos àmbits.
 • Els promotors comparteixen el repte de superar un model educatiu centrat exclusivament en les activitats escolars lectives i consideren que l’aprenentatge extraescolar ofereix una qualitat i quantitat creixent d’oportunitats educatives valuoses encara poc reconegudes i desconnectades.
 • Davant els escenaris de desigualtat i segregació que es produeixen en l’accés a les oportunitats educatives fora del sistema reglat, la iniciativa es proposa garantir la igualtat d’oportunitats, sense exclusions.
 • Com a primera acció, 11 pilots territorials han posat en marxa iniciatives locals avançades que con-creten aspectes com la garantia de menjador escolar per a tothom, la connexió entre les activitats escolars i les de fora de l’escola, l’accés a extraescolars de qualitat per a tot l’alumnat i la connexió dels àmbits culturals i educatius dels municipis. Aquests pilotatges impactaran sobre una població superior a les 700.000 persones.
 • Com a segona actuació, es llança la Crida “Comunitats que eduquen” a les entitats de base comunitària a formar part d’un laboratori d’experiències educatives que promoguin col·laborativament noves oportunitats educatives i connectar aprenentatges.
 • Els promotors d’Educació 360 proposen estendre les experiències d’Educació 360 a tots els municipis i construir l’aliança per connectar actors, capacitats i recursos.

La iniciativa està basada en 5 idees força:

1. Reconèixer i generar més i millors oportunitats educatives. Avui més que mai, l’educació està distribuïda. Els nois i les noies aprenen i s’eduquen en una gran diversitat de temps i espais. 

L’escola ja ha deixat de ser la institució que ostenta l’exclusiva de l’aprenentatge. Els infants i els joves s’eduquen sempre i aprenen en els temps lectius i els no lectius. Els dies de cada dia i els caps de setmana. Durant el curs escolar i a les vacances. L’educació es dona al llarg i l’ample de la vida. La recerca nacional i internacional ens diu que les oportunitats educatives més enllà del temps lectiu contribueixen de manera efectiva a un millor èxit educatiu.

Educació 360 es proposa generar més i millors oportunitats educatives i  d’aprenentatge i articular i integrar tots els espais i temps educatius de la vida dels infants i joves. En primer lloc, vincular el temps lectiu i el no lectiu dins de l’escola  i per altra banda,  ampliar i fomentar els apre-nentatges que es donen en altres espais educatius (museus, entitats de lleure, escoles de música, esports....)

2. Però l’educació i els aprenentatges no estan connectats, el nostre model educatiu no ho contempla. El repte és personalitzar els itineraris d’aprenentatge.

Els espais d’aprenentatge no estan connectats entre si. Els aprenentatges assolits en els temps no lectius de l’escola (el temps del migdia, les extraescolars, els casals d’estiu) no formen part del projecte educatiu del centre; es concep com un servei per la conciliació laboral i escolar però es menysté el seu valor educatiu i alineat amb els aprenentatges i els processos de l’educació formal. Un gran repte del sistema educatiu és l’aprenentatge personalitzat, que es basa en connectar els aprenentatges de l’escola amb la vida dels aprenents i de les comunitats de les qual formen part, incorporant en l’educació formal les experiències d’aprenentatge que tenen lloc en altres contextos. 

Educació 360 proposa que aquesta integració ha de permetre construir itineraris d’aprenentatge personalitzats connectats amb les motivacions, interessos dels infants i joves. 

3. En l’accés a les activitats extraescolars es produeixen grans desigualtats que hem de convertir en oportunitats per l’equitat.

Les activitats extraescolars són un àmbit de fortes desigualtat. La capacitat adquisitiva i el context sociocultural de les famílies són les que determinen en darrera instància la desigualtat d’oportunitats. L’informe L’informe del Síndic de Greuges del 2014 sobre el dret al lleure educatiu i a les activitats de colònies i extraescolars constatava que hi ha una  distància de fins a trenta punts pel que fa a les possibilitat d’accés a les oportunitats educatives en el lleure entre sectors socials diversos.

 Educació 360 es proposa impulsar una estratègia d’equitat i d’igualtat d’oportunitats. Tot l’alumnat, amb independència de la seva posició socioeconòmica, bagatge cultural, condicionants familiars, funcionals, d’origen o residència, ha de tenir accés a extraescolars de qualitat fora de l’horari escolar. 

4. Disposem de grans actius en l’àmbit educatiu de la comunitat. Estem desaprofitant aquest potencial si no apostem per una estratègia local ben coordinada.

El nostre país destaca per tenir una gran quantitat d’iniciatives educatives, socials, esportives i cul-turals que proporcionen oportunitats educatives, aprenentatges i habilitats per la vida de gran va-lor pels infants i per la cohesió social del país. Aquests recursos educatius estan poc reconeguts i massa desconnectats entre sí i amb l’escola, desaprofitant-se així un enorme potencial per al crei-xement de les oportunitats d’aprenentatge. 

Educació 360 planteja que el municipi i el barri són escenaris de proximitat especialment idonis pel disseny coordinat d’una estratègia educativa que atengui els infants i les seves famílies.  Els ajuntaments han de liderar els processos de coordinació territorial.

5. Cal convertir el dret a l’educació i l’aprenentatge extraescolar en una política pública central: el sistema educatiu encara està centrat en l’escola en detriment de l’educació.

L’evolució cap a models de personalització educativa dels aprenentatges centrats en la trajectòria dels alumnes, requereix incorporar els recursos que ofereix l’entorn. L’escola sola no pot proveir de totes les experiències d’aprenentatge que permetin construir itineraris formatius significatius i exitosos a tot l’alumnat. L’actual moment de canvi i renovació educativa ha de contemplar el potencial educatiu més enllà de les aules, connectant el currículum escolar amb l’aprenentatge integral de cada alumne i la seva comunitat.

Educació 360 planteja que la política pública i el model educatiu incorpori aquesta concepció més àmplia de l’educació. L’àmbit extraescolar ha de formar part de la política educativa i garantir que tothom tingui accés a les oportunitats que s’esdevenen en l’entorn, pel que cal habilitat mecanismes de provisió i accés que ho facin possible:  sistemes de tarifació, beques per extraescolar, subvencions a activitats i dotar els pressupostos públics en aquest àmbit. 

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar