Experiència APS - L'aprenentatge servei al grau de Ciències Ambientals

  • Data 03/09/2018

El projecte que es presenta és l' aplicació de l'Aprenentatge Servei a la Facultat de Biologia: implementació d'iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn, d'aplicació a l'assignatura de Desenvolupament Sostenible del Grau de Ciències Ambientals (UB). 

És un projecte d'APS on els alumnes desenvolupen una idea fins a convertir-la en un projecte que millori la sostenibilitat social i mediambiental de l'entorn, col·laborant amb entitats socials d'aquest àmbit.

L'assignatura es divideix en tres fases:

- La primera fase consisteix en classes magistrals (12 hores de teoria, 8 hores de seminaris impartits per membres de les entitats socials o professionals implicats en accions destinades a la sostenibilitat i 4 hores de pràctiques amb dades demogràfiques) per assolir l'aprenentatge dels principis i conceptes bàsics dels blocs temàtics de l'assignatura i treballar iniciatives que s'hagin o s'estiguin aplicant per assolir la sostenibilitat en cada àmbit.

- En una segona fase, es formen grups de 4-5 alumnes que escolliran un dels temes proposats o bé en proposaran un ells, sempre que estigui vinculat a una entitat social de la que se'n pugui garantir l'estabilitat al llarg del temps. Dins d'aquestes entitats hi haurà un responsable que s'encarregarà de guiar al grup d'alumnes en el seu pas per l'entitat i, alhora, serà un dels agents avaluadors de la feina que hi realitzin (tutor). A partir de la recerca bibliogràfica i del contacte amb l'entitat, cada grup haurà d'elaborar un primer dossier on faran un diagnòstic del tema a tractar, l'hauran de relacionar amb els aspectes tractats en el marc teòric de l'assignatura, i proposaran un projecte de millora establint un calendari i unes tasques que siguin assumibles en el període de l'actuació. Aquest dossier serà presentat davant dels companys en grups reduïts i avaluat, modificant si s'escau els projectes per tal de fer-los viables.

- Un cop fetes les modificacions pertinents, a la tercera fase de l'assignatura cada grup desenvolupa i, en la mesura del possible, durà a terme el projecte. D'aquesta actuació n'ha de sorgir un dossier final que inclourà la diagnosi del problema, l'anàlisi d'iniciatives que tracten la problemàtica, la proposta d'actuació i implementació realitzades, la valoració de l'impacte i les limitacions de l'actuació i la bibliografia consultada. De nou, realitzaran una presentació a classe del resultat final de l'actuació.

*Text estret de Esparza, M. et al. (2016) Introducció de l'Aprenentatge Servei al grau de Ciències Ambientals. CIDUI, Barcelona [En línia: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstrea...]

Més informació: 

  • Web del Pla de Sostenibilitat de la UB: http://www.ub.edu/plasostenibilitat/e...
  • http://www.aprenentatgeservei.cat
  • @apscatalunya
  • #aps #aprenentatgeservei

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar