4 coses que has de saber d’Escola Nova 21

Escola Nova 21 ha estat una aliança de centres educatius i entitats per un sistema educatiu avançat que s’ha dut a terme entre 2016 i 2019, responent a l’Agenda 2030 de Nacions Unides i a la crida de la UNESCO per la participació de tots els sectors en un procés inclusiu per possibilitar el canvi de paradigma educatiu.

Escola Nova 21 va finalitzar el desembre del 2019 amb una crida a establir un pla de país per actualitzar tot el sistema educatiu al llarg de la pròxima dècada. La massiva mobilització de docents, famílies i municipis de mig miler de centres ha fet evident la necessitat de generalitzar el canvi de paradigma, mentre que el testeig d’un protocol de canvi intensiu amb una mostra de 30 centres ha provat que tota escola es pot actualitzar.

1. Una iniciativa per la transformació educativa

  Malgrat els canvis positius que els darrers trenta anys s’ha donat en els currículums, normatives i en moltes pràctiques educatives cap a una formació integral amb metodologies globalitzades, la realitat a molts centres educatius encara és àmpliament transmissora i enfocada a la memorització a curt termini, amb una fragmentació del coneixement en matèries i assignatures des d’una lògica selectiva, fortament condicionada, a més, per la selectivitat. 

  Per això, l’aliança Escola Nova 21 va néixer amb la voluntat de catalitzar la necessitat de canvi de paradigma educatiu, per tal de garantir que tot infant, en tota escola, trobi experiències d’aprenentatge gratificants i empoderadores, que siguin rellevants i amb sentit. És a dir, tenia com objectiu fer possible unaeducació de qualitat per a tothom. Aquesta definició d’educació de qualitat, que beu de la Declaració d’Incheon, es concreta en l’horitzó comú de canvi (o “marc d’escola avançada”) i en la Rúbrica de Canvi.

  2. Centres educatius i entitats, en aliança

   L’aliança Escola Nova 21 es va establir entre el gener i el setembre del 2016, inicialment per conveni entre Unescocat, la Fundació Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya, al que s’hi van sumar posteriorment l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Barcelona.

   Al maig del 2016 es va llançar oficialment conjuntament amb el suport de 25 escoles impulsores que ja treballaven amb pràctiques educatives de referència, centrades en la formació integral de la persona. Després del llançament, l’aliança va signar un conveni de cooperació amb el Departament d’Ensenyament per treballar conjuntament amb l’objectiu de promoure el canvi a les escoles que se sumessin, amb l’objectiu que en acabat la política pública ho escalés a tot el sistema. L’aliança va anar construint progressivament una visió compartida i una dinàmica col·lectiva cap al que s’entén per una educació de qualitat, sentant les bases per a una transformació de les polítiques públiques i del model d’escola tradicional.

   3. L’operativa del programa

    Escola Nova 21 ha promogut el canvi de paradigma educatiu des de tres línies d’actuació:

    1. Centres de referència: Ha identificat escoles amb pràctiques educatives de referència, centrades en la formació integral de la persona, i ha treballat amb elles per generalitzar el canvi educatiu al conjunt del sistema: tant els 25 centres impulsors del programa, com d’altres de referència que s’hi han anat sumant.
    2. Mostra representativa: Ha desenvolupat i testat amb una mostra representativa de 30 escoles i instituts un protocol de canvi intensiu, generalitzable al conjunt del sistema educatiu. Aquest protocol de canvi, que ha integrat accions de capacitació, acompanyament, formació en residència i recursos, ha partit de l’experiència dels centres impulsors, que han estat els referents per a l’aprenentatge de la resta de centres que han iniciat el seu procés de transformació amb l’acompanyament del programa Escola Nova 21.
    3. Xarxes Locals: Ha promogut i orientat l’actualització educativa des d’un treball cooperatiu en xarxa vinculat a l’entorn local, amb mig miler de centres que voluntàriament es van sumar a la iniciativa i que van composar més de 60 xarxes a tot Catalunya vinculades a l’entorn local.

    4. L’avaluació valida l’estratègia utilitzada

     La Fundació Bofill va encarregar a especialistes en avaluació i monitorització una avaluació externa d’Escola Nova 21. Els primers resultats es van presentar el desembre del 2019, i aquest dilluns es farà públic l’informe complet amb totes les conclusions.

     L’informe final analitza detalladament la coherència, l’eficàcia i l’eficiència del programa, donant resposta a les qüestions següents: En quina mesura s’han produït canvis en els centres educatius participants? En quina mesura aquests canvis s’han traslladat a la pràctica? Quins han estat els instruments proveïts pel programa més determinants per als centres per acompanyar-los al canvi? Què caldria tenir en compte per impulsar la transformació educativa a nivell de tot el sistema educatiu?

     Aquesta avaluació ha validat l’estratègia de canvi d’Escola Nova 21 i subratlla que l’estratègia que el programa ha desplegat per impulsar un canvi sistèmic a través de la Mostra i de les Xarxes ha estat efectiva:

     • La seva articulació en accions i eines concretes ha estat coherent amb la teoria de fons, amb els objectius marcats inicialment, i amb les necessitats i realitat existents.
     • Les eines i accions han estat majoritàriament utilitzades i han estat efectives en la generació dels resultats esperats. Les eines han generat les condicions pel canvi que el programa pretenia.
     • S’ha possibilitat que els centres, de totes les tipologies, impulsin canvis rellevants per fer possible una educació de qualitat en el conjunt d’àmbits de transformació analitzats.

     En definitiva, l’àmplia mobilització dels tres anys de durada d’Escola Nova 21 mostra que el canvi de paradigma educatiu es percep com una necessitat urgent de possibilitar que tots els nois i noies gaudeixin d’uns aprenentatges que responguin al món d’avui i que permetin millorar-lo. Així doncs, per garantir el dret de tot infant a una educació integral de qualitat, el canvi de paradigma educatiu hauria d’esdevenir política pública perquè arribi a tota escola i institut.

     Notícies

     Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

     Acceptar