Rosa Artigal
“Eduquem perquè les persones aprenguin a decidir en quina classe de persona es volen convertir”

Rosa Artigal

Diplomada en professorat d'EGB, en mestra de català i en Pedagogia Terapèutica, i llicenciada en Psicopedagogia. Ha estat professora d'educació infantil, primària i secundària a l'Institut escola Costa i Llobera de Barcelona (1979-2017), havent ocupat successivament els càrrecs de secretària (2002-2004), cap d'Estudis (2003-2004) Coordinació pedagògica (2004-2005) i direcció (2005-2017), essent membre de la Junta Territorial de Directors de Barcelona-ciutat.

Ha desenvolupat tasques com a formadora de diversos cursos i activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i d'altres CA (Castella i Lleó, Canàries, Madrid i País Basc) i ha dut a terme el treball d'investigació (amb llicència d'estudis) sobre "els mecanismes que fa servir l'educador per ensenyar a través dels projectes de treball" (1993-1994). Ha estat membre de l'Equip d'assessorament i formació de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB).

En l'àmbit universitari, ha estat professora de diversos cursos de postgrau i màsters a les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Ramon Llull, i membre de l'Equip de treball de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB. També ha publicat diversos articles i capítols de llibres relacionats amb la metodologia educativa, el treball per projectes, el tractament de la diversitat. També ha publicat articles sobre direcció de centres educatius.

Ha estat directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Events

It has been part of the following events

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept