Jordi Riera
"Tot i que vivim moments de moltes dificultats, també es presenten grans oportunitats per a l'educació i el país"

Jordi Riera

Jordi Riera és Catedràtic d’Educació de la Universitat Ramon Llull a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Ha estat degà de la mateixa facultat, director de l’OTRI Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis, president de l’Associació Catalana de Pedagogs de Catalunya i del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, membre del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya i del Consell d’Experts de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Ha publicat nombrosos llibres i articles científics en premsa així com en revistes especialitzades sobre temes educatius. És l’investigador principal del Grup de Recerca Consolidat de Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les TIC (PSITIC). A partir de 2007 va assumir diverses responsabilitats al Rectorat de la URL, on actualment es adjunt al rector (2012-actualitat). Ha dirigit l’Anuari: Reptes de l’educació a Catalunya 2018, de la Fundació Jaume Bofill.

Events

It has been part of the following events

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept