L’any 2020, el 61% de l’alumnat de 19 anys que havia deixat els estudis ho havia fet principalment en acabar 4t d’ESO

Notícies
 • L’elevat abandonament escolar prematur (percentatge de joves entre 18 i 24 anys que no han assolit l’educació postobligatòria i que no es troben estudiant) a Catalunya es deu en bona mesura al gran nombre de joves que no accedeixen a l’educació postobligatòria tot just en acabar l’ESO. La major part l'abandonament escolar prematur es produeix a l’ESO, especialment a 4t: només en un any, 9.905 joves no van transitar cap a Batxillerat o Cicles Formatius.
 • La meitat de l’alumnat que no transita cap a l’educació postobligatòria ha graduat a l’ESO. En el curs 2019-2020, prop de 5.500 alumnes que havien obtingut el graduat no van iniciar estudis postobligatoris.
 • A Catalunya, només el 86,3% dels joves estan escolaritzats als 17 anys, gairebé 4 punts percentuals per sota de la mitjana pel conjunt d’Espanya (90%) i molt per darrere d’altres comunitats com Navarra (100%), País Basc (97,5%) o Castellà i Lleó (95,3%). Les comunitats i països amb millors taxes d'escolarització als 17 anys tenen menys abandonament escolar prematur.
 • L'abandonament a 4t d'ESO és crític, ja que genera un procés de desvinculació escolar que dificulta que aquests joves es reenganxin posteriorment al sistema educatiu i redueix les seves possibilitats d'assolir estudis postobligatoris.
 • Al voltant del 30% de l’alumnat socialment i educativament vulnerable no accedeix a l’educació postobligatòria després de 4t d’ESO, molt per sobre de la resta de l’alumnat (al voltant del 10%):
  • L’alumnat amb condició NESE per raons socioeconòmiques o d’origen abandona 3 vegades més que l’alumnat sense aquesta condició.
  • L'alumnat estranger no continua 2 vegades més que l'alumnat nadiu.
  • Els nois abandonen 1,4 vegades més que les noies. Tanmateix, un percentatge significatiu de les noies de nacionalitat estrangera o en situació de vulnerabilitat no transiten cap a l’educació postobligatòria, similars als dels nois.
 • La concentració d'alumnat vulnerable amplifica les dinàmiques d'abandonament escolar. Aquesta concentració de l’abandonament és especialment rellevant als Centres de Màxima Complexitat (CMC) on, de mitjana, gairebé 1 de cada 4 alumnes abandona a 4t d’ESO.
 • El 25% dels centres acumulen el 50% de l'alumnat que no transita cap a l’educació postobligatòria. El pla de xoc contra l’abandonament escolar prematur anunciat pel Departament d’Educació ha de contemplar una política de prevenció de l’abandonament focalitzada en aquests centres, que permetria abordar pràcticament la meitat de l’abandonament a 4t d’ESO.
 • Cal que Educació dirigeixi la seva política contra l’abandonament escolar cap a la reducció del nombre de joves que en acabar l’ESO no inicien estudis postobligatoris.

Barcelona, 3 de maig de 2023

La transició de l'etapa obligatòria (4t de l'ESO) a la postobligatòria (Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) o Batxillerat) és un dels moments més determinants de la trajectòria educativa dels i les joves. L’abandonament en aquesta etapa genera un procés de desvinculació escolar que dificulta que aquests joves es reenganxin posteriorment al sistema educatiu. En definitiva, l’abandonament després de 4t d'ESO és crític, ja que redueix les possibilitats dels joves d'assolir un nivell d'estudis postobligatoris i, per tant, augmenta la possibilitat d’acabar en situació d’Abandonament Escolar Prematur

Descarrega el dossier de premsa complet "L’any 2020, el 61% de l’alumnat de 19 anys que havia deixat els estudis ho havia fet principalment en acabar 4t d’ESO"

De fet, l’evidència disponible assenyala que a Catalunya la majoria de joves que no assoleixen estudis postobligatoris és perquè no van continuar els seus estudis després de l’ESO, que no pas perquè abandonessin durant l’educació postobligatòria. Cada any entre 8.840 i 9.905 joves no continuen després de 4t d’ESO. Aquesta xifra, reiterada any rere any, acaba sumant un volum ingent de joves que entre els 18 i 24 anys no tenen estudis postobligatoris.

“L’abandonament després de 4t d'ESO és crític, ja que redueix les possibilitats dels joves d'assolir un nivell d'estudis postobligatoris.”

Per tant, el gruix d’abandonament s’acumula precisament en aquest moment de transició. Reduint el nombre de joves que no accedeixen a l’educació postobligatòria en acabar ESO, disminuirem substancialment l’abandonament escolar prematur.

La consecució de, com a mínim, l'educació secundària postobligatòria (batxillerat o CFGM) ha de ser no només un objectiu de país, sinó que també ha d’esdevenir un dret fonamental en l’àmbit educatiu. Un aspecte clau en termes de justícia social i una forma de proporcionar les eines als i les joves perquè puguin desenvolupar trajectòries vitals autònomes i satisfactòries.

Per assolir l’objectiu de reduir l’Abandonament Educatiu Prematur (AEP) és fonamental que l’acció pública i educativa se centri en les transicions educatives dels estudiants de 4t d'ESO a l'educació postobligatòria i eviti l’abandonament en aquesta etapa. La lluita de tots els actors i especialment del Departament d’Educació en contra de l’abandonament escolar prematur s’ha de focalitzar en reduir l’abandonament a 4t d’ESO.

És responsabilitat de l’administració educativa garantir que aquests joves no abandonin, d’intervenir quan encara son dins el sistema educatiu i d’activar mesures per garantir, com a mínim, que puguin arribar fins a l'educació postobligatòria.

“És responsabilitat de l’administració educativa activar mesures per garantir que aquests joves no abandonin.”

L’informe "L’abandonament a 4t d’ESO: les desigualtats en la transició a l’educació postobligatòria", elaborat per Adrián Zancajo i Carlos Bueno aporta evidència sobre una etapa fins ara poc analitzada des del punt de vista quantitatiu: la no continuïtat educativa després 4t ESO. El document analitza, a partir de dades del Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) del curs 2016-2017 al 2019-2020, l’abandonament a 4t d’ESO amb un especial focus en les desigualtats socials i educatives que expliquen aquest fenomen. Gràcies a fer-ho a partir de dades poblacionals pel conjunt de Catalunya, l’anàlisi permet diagnosticar de manera acurada on hi ha el problema i, per tant, orientar millor les polítiques més efectives per reduir l’abandonament escolar.

Relacionat: descarrega l'informe L'abandonament a 4t d'ESO: les desigualtats en la transició a l'educació postobligatòria.

Relacionat: consulta la infografia “5 claus per entendre l'abandonament escolar a 4t de l'ESO a Catalunya”

Recomanacions de política pública

Aquestes son algunes de les mesures imprescindibles que l’informe menciona per tal que Educació dirigeixi la seva política contra l’abandonament escolar cap a la reducció del nombre de joves que en acabar l’ESO no inicien estudis postobligatoris. Entre d'altres, algunes de les mesures imprescindibles són:

 • Plans individualitzats d'orientació educativa i acompanyament a la transició educativa en tots els centres de secundària des del primer cicle de secundària obligatòria fins al segon curs de la postobligatòria.
 • Ampliar els dispositius d’educació inclusiva a l’educació postobligatòria per tal de donar resposta a les necessitats formatives de l’alumnat NESE, especialment aquells amb necessitats educatives especials.
 • Reduir els nivells de segregació i concentració d’alumnat que abandona a 4t d’ESO en determinats centres, aplicant mesures de desagregació:
  • Identificar els centres que durant un període sostingut mostren alts nivells d’abandonament a 4t d’ESO i adoptar-hi mesures com la limitació de la reserva de places d’alumnes NESE i de matrícula viva
  • Incrementar extraordinàriament els recursos econòmics, docents i no docents als Centres de Màxima Complexitat d’acord amb les necessitats dels centres
 • Posar en marxa ajuts econòmics a l’alumnat vulnerable per compensar les barreres en la transició a l’educació postobligatòria, amb un programa de beques salari i ajuts de transport.


Per saber-ne més

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar