Més enllà de l’acollida Com garantir l'èxit educatiu de l'alumnat d'origen immigrant?

  • Data 20/11/2018

En els darrers anys, Catalunya ha fet grans esforços en l’acolliment i la integració de l’alumnat nouvingut, així com en l’atenció a la diversitat cultural a les escoles i els instituts. Malgrat tot, diversos estudis demostren que una part important de l’alumnat d’origen immigrant segueix tenint mals resultats escolars i baixes taxes de graduació. Que aquest desavantatge afecti també a nois i noies nascuts a Catalunya alerta del risc de cronificació del fracàs escolar entre els descendents de la immigració. 

L’alumnat amb antecedents migratoris recents representa una mica més d’una quarta part dels alumnes, un volum prou important com perquè esdevingui un objectiu prioritari de les polítiques educatives i socials del país. 

El Centre d’Estudis Demogràfics (CED) ho ha constatat recentment en l’estudi “El fracàs escolar dels descendents de la immigració a Catalunya: més que una assignatura pendent”, on s’analitza per primera vegada el fracàs escolar dels descendents de la immigració internacional a Catalunya segons generació i país d’origen. Aquesta recerca posa de manifest que l’alumnat d’origen immigrant acumula elevades quotes de fracàs escolar (menys assoliment del Grau d’ESO), fenomen que no només afecta els nois i noies nascuts a l’estranger sinó també els fills i filles de persones nouvingudes, és a dir, els descendents de la immigració. La recerca, a més, apunta un altre dada rellevant: el rendiment educatiu varia segons el país de procedència i es detecten alguns grups amb una alta concentració d’alumnat que no supera el graduat escolar.

El rendiment escolar i les trajectòries educatives de l’alumnat depèn de múltiples factors econòmics, socials i culturals, així com també del propi sistema educatiu, inclosos els centres i els docents. Tanmateix, la magnitud del repte obliga a revisar les mesures dutes a terme fins ara i dissenyar una nova generació de polítiques educatives i socials que, més enllà de continuar acollint als nois i noies nouvinguts, ha de millorar en l’acompanyament tant de l’alumnat immigrant com dels descendents de la immigració, per tal de garantir-ne el progrés educatiu i atendre adequadament als més desavantatjats. Hi està en joc la cohesió social.

Us convidem a debatre sobre què cal fer per contribuir a millorar els resultats escolars de l’alumnat d’origen immigrant, amb qüestions com ara:

  • Com afecta la condició immigrant als resultats escolars de l’alumnat? Quin tipus de mesures són més efectives per evitar que l’origen migratori dificulti l’èxit educatiu? 
  • Quin balanç fem de les polítiques dutes a terme en els darrers anys? Com es valora el treball fet en els dispositius d’acollida i acompanyament a l’alumnat nouvingut? Quins són els seus límits?
  • Com podem avançar cap a una nova generació de polítiques que reforcin l’atenció i acompanyament de l’alumnat d’origen immigrant? Com evitar que el fracàs es concentri i reprodueixi en determinats grups? 
  • Quins recursos i eines són necessaris per millorar la intervenció dins i fora dels centres educatius? Com han de ser els programes de suport lingüístic, psicològic i pedagògic destinats als alumnes amb més dificultats? Quines mesures cal promoure per millorar la recepció i acompanyament de les famílies? 

L’acte comptarà amb la participació d’Andreu Domingo i Jordi Bayona, del Centre d’Estudis Demogràfics i autors de “El fracàs escolar dels descendents de la immigració a Catalunya: més que una assignatura pendent”.

El debat serà presentat i moderat per Mònica Nadal, director de la Fundació Jaume Bofill i hi intervindran quatre contraponents:

  • Carles Macian, adjunt al Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
  • Josep Vallcorba, Director general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
  • Josep Palacios, Tècnic Assessor del Servei d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de Mataró
  • Rosalina Alcalde, Doctora en Sociologia

Ponents

Equip implicat

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar