L'equitat al centre de les activitats fora escola: reflexions de la jornada de comunitat de Passaport Edunauta

Notícies

El passat 27 d’octubre el programa del Passaport Edunauta va celebrar a Terrassa la seva 3ª Trobada amb la Comunitat Edunauta, formada per les persones responsables del desplegament als municipis, barris i comarques.

Enguany aquesta trobada ha estat centrada en l’eix central del programa: Com el passaport Edunauta pot ser un instrument per millorar l'accés equitatiu a les oportunitats educatives extraescolars i del lleure i quines barreres cal trencar per aconseguir-ho.

L’equitat en l’accés a activitats fora escola, què en sabem?

El Passaport Edunauta té com a objectiu promoure l’accés a una educació ampliada amb una participació efectiva dels infants, especialment d’aquells en situació de vulnerabilitat, a activitats reptadores i amb potencial educatiu quan acaben l’escola.

2 de cada 3 infants han fet servir el Passaport Edunauta per a participar en activitats dins del seu territori i la majoria afirma que els ha permès apropar-se al seu entorn i entitats, descobrir nous aprenentatges i fer activitats en família.

Però, què passa amb el 33% dels alumnes que no han emprat el Passaport Edunauta? Els infants que no l’han fet servir presenten motius diversos però se’n destaquen aquelles que són limitants i una barrera d’accés que suposen una pèrdua d’oportunitat per a gaudir d’espais d’aprenentatges reptadors. Els infants en destaquen que les principals limitacions que tenen són que les seves famílies no els poden acompanyar, el cost i la distància de les activitats; sense deixar de banda la baixa percepció de valor d’allò que poden descobrir i aprendre en aquestes activitats.

Els espais de reflexió de la jornada s’han centrat en reflexionar sobre aquestes barreres a l’accés i aprofundir en el coneixement de les causes i els motius. Aquest és un exercici clau per abordar les desigualtats socioeconòmiques amb diverses estratègies i actuacions que facin efectiu el dret a una educació ampliada sense deixar cap infant enrere.

Què ens emportem d’aquesta trobada?

Aquesta Jornada ens ha permès generar un espai de valor per alinear el treball i posar el focus en l’equitat en el fora escola amb un altre perspectiva, compartint reptes i estratègies per a cercar solucions en diversos nivells que ens permetin enriquir el treball que es porta a terme, posant al centre als infants i les seves famílies.

Durant la Jornada es van plantejar algunes actuacions que poden ser rellevants per a poder desplegar mesures que promoguin l’equitat i l’accés. Se’n destaquen com:

  • Activar i ampliar mesures de política municipal per promoure l’equitat centrades a construir i enfortir mecanismes per a garantir que el preu no suposi una limitació a l’accés i participació. Tenint en compte els contextos de cada territori es poden impulsar intervencions vinculades reducció de preu de les activitats, beques i/o tarifació social que impactin positivament en l’accés.
    Aquestes mesures també han d’estar acompanyades de mesures centrades en flexibilitzar i simplificar el processos burocràtics d’inscripció a activitats i gestió d’ajudes a partir de mecanismes de suport diversos que facilitin una millor comprensió i accés, especialment de la població en major situació de vulnerabilitat.
    Altres mesures amb impacte i que poden tenir un pes significatiu són les actuacions de detecció de casos d’infants que requereixen d’un suport addicional per accedir a l’oferta del fora escola implementant mesures de prescripció i orientació d'activitats i impulsar mesures que garanteixin que la informació arribi a totes les famílies (campanyes de comunicació, cercadors d'activitats per a informar de l’oferta existent etc.)
  • Ampliar els agents vinculats i amb la tasca de potenciar un acompanyament integral: l’accés i participació van més enllà d’una intervenció dins de l’àmbit educatiu, cal sumar més agents per a potenciar un treball d’acompanyament més integral i connectat. Per això cal repensar l’ecosistema educatiu incloure a un major nombre d’agents que interactuïn amb les infants i famílies per tal d’augmentar les figures prescriptores i el seu treball amb el Passaport Edunauta.

L’equitat és un dels principals pilars del Passaport Edunauta, el treball sobre aquest ha d'estar present i amb una revisió constant que permeti seguir impulsant actuacions que facin efectiva una participació ampliada per a tots els infants sense excepció en activitats fora escola.

Vols saber-ne més?

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar