Sobreoferta educativa i segregació escolar: riscos i oportunitats

Notícies

La programació de l’oferta de places escolars és un dels àmbits que té més efecte sobre la segregació escolar. Actualment, el nombre de places ofertes a la preinscripció no s’ajusta al nombre d’infants esperats a P3, el que provoca que un important volum de llocs escolars quedin vacants després de cada procés de preinscripció.

Aquesta situació genera una sobreoferta educativa que facilita la mobilitat de famílies fora de la seva zona escolar i debilita la demanda dels centres més complexos, que acumulen la majoria de vacants i reben més alumnat vulnerable al llarg del curs.

La sobreoferta educativa altera les lògiques de tria de les famílies i afavoreix la concentració escolar. Un excés de places disponibles on triar a P3 elimina incentius perquè les famílies coneguin tots els centres educatius del seu entorn i dona un ventall més ampli d’opcions a un petit grup amb més recursos (cotxe, temps per desplaçar-se cada dia cap altres centres…). Així, es produexen situacions de concentració de famílies en determinats centres del municipi. Les famílies més vulnerables trien habitualment els centres més propers a casa, de manera que la sobreoferta afavoreix que les escoles d’una zona siguin més complexes que les del propi barri. Les escoles més complexes amb vacants són més susceptibles de rebre alumnat vulnerable al llarg del curs, a causa de la disponibilitat d’espai i a l’aplicació de lògiques segregadores de distribució de matrícula viva presents a molts municipis.

Notícia: La baixada demogràfica agreujarà la segregació escolar si el Departament no actua amb contundència

Aquestes dinàmiques fan imprescindible aplicar en el curt termini les polítiques necessàries per a pal·liar els efectes negatius que la sobreoferta tindrà sobre les escoles i l’alumnat en aquesta preinscripció, però el Departament d’Educació també ha de començar a treballar en l’elaboració d’un pla a mitjà i llarg termini per governar l’escolarització i donar resposta a la magnitud de la davallada demogràfica. Si no, l’elevat índex de segregació escolar que té Catalunya no millorarà.

El dossier La sobreoferta educativa a Catalunya – 2022 analitza les darreres dades disponibles sobre l’oferta educativa en els municipis catalans de més de 10.000 habitants, un total de 123 localitats. Ho fa a partir de dades públiques del Departament d’Educació, que es poden consultar a Dades Obertes, i a les actes de les taules de planificació municipals. Aquesta anàlisi permet posar sobre la taula la magnitud de la sobreoferta educativa, la seva evolució i un ventall de propostes en el curt i mitjà termini per a corregir-la.

Resumim, a continuació, alguns dels riscos i oportunitats de la gestió de la sobreoferta educativa per tal de combatre la segregació escolar i vetllar per l'escolarització de proximitat, la bona gestió de l'aula i un enfortiment de la xarxa pública.

1. L’escola pública no pot assumir el pes de totes les mesures, i Catalunya no pot assumir el preu de no desplegar-ne cap

  Actualment, l’escola concertada no es troba sota les mateixes normes que la pública perquè, amb la normativa actual, redueix l'oferta només per voluntat. I l'escola pública no pot assumir tot el pes de les mesures de reducció de l’oferta, que seran ineludibles els propers cursos a causa de la davallada demogràfica.

  Per això, si no s’avança cap a una planificació conjunta entre centres públics i concertats, l’ajust de places per fer front a la segregació suposarà una reducció de la proporció d’oferta pública, incrementant el pes de la concertada al conjunt del sistema.

  Descarrega el dossier La sobreoferta educativa a Catalunya – 2022

  Catalunya no pot tampoc assumir les conseqüències de no ajustar l'oferta i la segregació que això comporta. Aplicar mesures contra la segregació no pot dependre d'una tria entre protegir l'escola pública o no ajustar l'oferta. Per això, cal que el Departament d’Educació implementi mesures estratègiques i rotundes per evitar els perills de la sobreoferta que incloguin tots els centres, públics i concertats.

  2. La corresponsabilitat de les escoles no pot ser una elecció, és un deure i s’ha d’exigir, també a la xarxa concertada

   La reducció de ràtios és una mesura necessària. Al sector públic s’ha aplicat automàticament aquesta preinscripció perquè la normativa així ho dicta, però amb el sector concertat ha estat fruit d’una negociació, exitosa en molts casos però fallida en molts altres. La corresponsabilitat dels centres públics no pot dependre de bones voluntats individuals o les habilitats de negociació de les taules de planificació. Ser un centre finançat amb fons públics comporta donar servei públic i ser corresponsable, i l’administració ho ha de poder exigir. Que el decret de concerts no contempli una programació de l’oferta conjunta amb la xarxa de titularitat privada és una anomalia i s’ha de corregir en la línia del nou decret d’admissió, que ja contempla que l’oferta s’ha de programar integralment.

   3. La caiguda de la natalitat i la sobreoferta a la concertada, que és major que a la pública, apunten que cal aprimar una xarxa concertada excessiva

    L’escola concertada és la que més vacants acumula de tota la xarxa escolar. En un context de gran sobreoferta com l’actual, cal replantejar els concerts per garantir que no es programen més places concertades de les necessàries. Mantenir l’oferta de centenars de grups que no responen a necessitats d’escolarització és un privilegi que Catalunya no pot recolzar.

    4. La programació de l’oferta és la primera mesura per lluitar contra la segregació escolar i la menys utilitzada

     La programació de l'oferta és la primera oportunitat prevenir la segregació a cada generació d'alumnes. Si es programa de manera equilibrada, és la mesura més efectiva per garantir més oportunitats educatives per a tots els nens i nenes al llarg de la seva vida, ja abans de començar l'escola. Però fins ara no s’ha fet servir estratègicament per garantir escoles més diverses i amb més oportunitats. Aquest és el primer any que el Departament d’Educació estableix una mesura estructural per reduir l’oferta amb l’objectiu de lluitar contra la segregació escolar. La reducció de la ràtio a P3 és una molt bona mesura perquè permet una millor atenció a l’alumnat i gestió de l’aula, però cal anar més lluny els anys vinents, si no el problema s’agreujarà.

     Descarrega el dossier La sobreoferta educativa a Catalunya – 2022

     5. La programació decideix com es configura la nostra xarxa escolar i una decisió tan important s’ha de prendre molt estratègicament

      Les decisions relatives a la programació de l’oferta que es prenguin en els propers mesos condicionaran el comportament de la demanda de les properes preinscripcions, la distribució de l’alumnat, l’ús eficient dels recursos disponibles i les oportunitats educatives de milers d’infants. La programació escolar s’ha de governar des del Departament de manera molt conscient i no deixar aquesta decisió tan rellevant en mans de criteris arbitraris i segregadors.

      6. El Departament d’Educació ha de decidir com vol que siguin les escoles de la pròxima dècada i si permet que es continuï generant segregació escolar a cada preinscripció

       Si no es prenen mesures valentes, la segregació escolar creixerà i deixarà un grup important d'escoles públiques molt complexes i sense gaire demanda a barris que sí que són diversos. En cada preinscripció, el Departament decideix amb la planificació de l'oferta que fa si s'activen mesures per evitar aquesta tendència.

       Si no es prenen mesures que corresponsabilitzin tots els centres escolars en la reducció de l'oferta, el mapa escolar no es regirà per criteris d'equitat, sinó d'evitació de conflictes polítics i estratègies de tria individuals que no garanteixen el benestar social.

       7. La davallada demogràfica és una oportunitat per garantir més recursos als centres més vulnerables i no s’està aprofitant

        Entre els anys 2012 i 2032, Catalunya haurà perdut gairebé 23.000 alumnes a P3, segons les previsions demogràfiques d’Idescat. Aquesta caiguda demogràfica genera complicacions, però també oportunitats: en un escenari de baixa inversió pública en educació, el descens de la natalitat ens permet tenir més recursos per alumne si els distribuïm equitativament. La reducció de l'oferta ens dona aquesta oportunitat, però cal aprofitar-la.

        No aplicar mesures implica que el preu de la sobreoferta el paguen tots els centres però especialment els infants més vulnerables, i aboca determinats centres a situacions de complexitat i d’infrademanda que, arribat un punt, són irreversibles.

        8. Ajustar l’oferta permet salvar projectes escolars i centres a temps

         No cal esperar que un centre tingui infrademanda crònica per prendre decisions sobre com ajustar l’oferta. Tancar línies a temps entre tota la xarxa escolar, abans que es produeix una situació greu de segregació en un centre concret, permet conservar tots els projectes escolars i que totes les escoles siguin diverses. La programació de l'oferta permet prendre decisions que protegeixen tots els centres cada preinscripció.

         9. La reducció de ràtios és un gran primer pas, però la propera preinscripció cal que el Departament vagi més lluny

          La mesura de reducció de ràtios és un gran avenç en la bona direcció, però no hem arribat on cal: ajustar l'oferta al nombre d'alumnes. La reducció de ràtios a 20 és insuficient com a mesura contra la segregació i no pot respondre a la caiguda demogràfica que vindrà. Proposar la baixada de ràtios com a mesura única contra la segregació evita prendre decisions difícils com el tancament, però comportarà malbaratament de recursos i l’existència de centres amb ràtios per sota de deu alumnes per grup.

          Descarrega el dossier La sobreoferta educativa a Catalunya – 2022

          Tenim l’avantatge que ja sabem què passarà i què hem de fer per evitar que la manca d’alumnes agreugi la segregació escolar. Tot i això, les previsions demogràfiques anuncien que la sobreoferta no es detindrà i, per tant, no fer servir aquesta informació comporta inacció i irresponsabilitat. La situació és greu i cal aplicar mesures més ambicioses si volem solucionar el problema.

          10. Amb una oferta ajustada, tots els centres omplen les places a la preinscripció i la xarxa escolar funciona cohesionadament

           Garantir tantes places com alumnes permet que totes les escoles omplin a la preinscripció i evita tensions entre centres educatius. Afavoreix, doncs, una xarxa escolar més cohesionada a cada municipi. A més, la manca d'ajust de l'oferta educativa genera tensions entre els centres, que poden activar estratègies competitives per atraure famílies i no perdre grups i professorat.

           11. Amb sobreoferta, les famílies no tenen incentius per a conèixer els projectes educatius del barri i fer una tria de proximitat

            La sobreoferta educativa condiciona les estratègies de tria de centre de les famílies, redueix els incentius per conèixer tots els projectes del barri i afavoreix les estratègies d'evitació escolar que comporten segregació escolar. També permet que hi hagi excés de places a tot arreu i desequilibris entre els marges de tria de les famílies. Així, les famílies amb més recursos (cotxe, temps, coneixement de la xarxa escolar...) tenen un ventall molt més ampli de tria de centre que la resta, i les famílies amb menys recursos han de triar el centre més proper a casa i gaudir d’un menor ventall de tria.

            Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

            Acceptar