Laura Campo
"Envaïda per l’aprenentatge servei"

Laura Campo

Doctora en Educació (títol de la tesi: Aprenentatge servei i educació superior. Una rúbrica per a l’avaluació de projectes, dirigida per Miquel Martínez Martín); llicenciada en Psicopedagoga i diplomada en Magisteri per la Universitat de Barcelona. Té formació específica en docència universitària i gestió de conflictes educatius. Ha realitzat estades formatives a Argentina, Mèxic i EUA i ha treballat en formació d’adults i d’infants tant en educació formal com no formal.

És coautora o coordinadora de diverses publicacions com: Com difondre una innovació pedagògica? El cas de l'aprenentatge servei a Catalunya, (2012), Temps d'Educació, 41,  129-140; Com impulsar l'APS a l'àmbit local? (2012) i Educación física y aprendizaje servicio: Una relación más que saludable, (2014), Tándem: didáctica de la educación física, 44.

Del 2008 al 2018, coordinava el Centre Promotor d’Aprenentatge Servei i també diversos projectes i recerques vinculats a l’educació comunitaria i l'educació en valors. És professora del CFGS d'Educació Infantil a l'Escola Solc Nou de Barcelona. 

Events

It has been part of the following events

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept